Domen är den första i sitt slag. Lagen infördes 2014 och kriminaliserar sexism i offentlig miljö.

I juni 2016 stoppades mannen av en kvinnlig polis i Bryssel för ett trafikbrott och fick en bot samt varnades om att utebliven betalning resulterar i en månads fängelse.

Han ska då ha hotat och verbalt trakasserat polisen på grund av att hon var kvinna.

Mannen har nu dömts för att ha hotat och gjort sig skyldig till ”en seriös överträdelse mot en persons värdighet på grund av dess könstillhörighet” till 3 000 euro.

Lagen från 2014 definierar sexism som en anmärkning eller handling med syftet att uttrycka förakt, att syfta på att någon är underlägsen, eller att nedvärdera någon på grund av dennes könstillhörighet.

https://www.youtube.com/watch?v=QDk-CWUswjw

Den kom till som en följd av en uppmärksammad dokumentär där man med dold kamera belyste problematiken med sexuella trakasserier på Bryssels gator.

Enligt Gilles Blondeau, företrädare för åklagarmyndigheten i distriktet Halle Vilvoorde, var fallet bra att testa lagen med.

Bör sexism vara brottsligt?