På senare år har personrånen mot unga ökat dramatiskt. Och enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är en årlig ökning också något som vi måste vänja oss vid.

Bara under innevarande års andra kvartal anmäldes 637 rån mot barn och unga under 18 år enligt siffror som Brå offentliggjort. Det är närmare ett tiotal rån om dagen, en ny all time high-siffra och nästan en fördubbling på bara tre år.

Antalet personrån mot unga kan i verkligheten vara betydligt högre. Rånarna hotar ofta offren med repressalier om de skulle gå till polisen eller berätta för föräldrarna, varför sannolikt långt ifrån alla brott anmäls.

LÄS ÄVEN: Våg av personrån mot unga i Stockholm – polisen kritiserar föräldrar som sätter på barnen dyra kläder

Vad statistikmyndigheten Brå väljer att inte offentliggöra är den demografiska profilen på förövarna. Från medierapportering, vittnesmål från brottsoffer vet man dock att överrepresentationen för utomvästliga invandrarungdomar är hög bland gärningspersonerna.

Rånbytet utgörs oftast av mobiltelefoner och märkeskläder men även bland annat pengar, smycken och mopeder tillgrips. Polisen tror att en del av ökningen beror på att det blivit svårare för ungdomarna att råna butiker sedan dessa vidtagit säkerhetsåtgärder och kontanthanteringen minskat.

Inte heller polisen vill tala öppet om rånarnas demografiska bakgrund men vidgår att det rör sig om unga som är på väg in i en gängkriminell karriär, där personrånen bara utgör en del av en bred flora av brottstyper man ägnar sig åt.

LÄS ÄVEN: Polis efter rånvåg: ”Föräldrar köp inte så dyra jackor till era barn”

Enligt polisen är det av flera skäl viktigt att komma åt den här typen av brott, dels därför att det är en för offret djupt kränkande och obehaglig typ av brott att bli utsatt för med inslag och hot och våld och dels därför att det handlar om unga förövare på väg in i en livsstilskriminell karriär.

Åsikterna hos polisen om hur man ska komma till rätta med de galopperande personrånen mot unga går dock isär. Några upprepar mantrat om att skolan och socialtjänsten måste fånga upp de här ungdomarna tidigt.

Trångboddhet och dåliga skolbetyg hävdas ligga bakom
Inom andra delar av poliskåren menar man att receptet för att få bukt med rånvågen är att få bort trångboddheten och höja skolelevernas betyg. De sistnämnda förslagen framfördes bland annat av polisen i Södertälje ett inslag i SVT Aktuellt för några månader sedan där det ökande antalet rån mot unga uppmärksammades.

Inbjudna poliser från Södertälje menade också att det var samhällets fel att 16-18-åringar blir personrånare eftersom man inte satt in sociala åtgärder när förövarna var 10-12 år gamla. Inte heller i det inslaget nämndes något om förövarnas härkomst. I Södertälje har 54 procent av invånarna utländsk bakgrund, den näst högsta siffran i landet.

LÄS ÄVEN: TV4-expertens tips mot brott: ”klä dig fattigt så slipper du bli rånad”

Polisen och andra kriminologiska auktoriteter har fått kritik för förslag om att minska antalet personrån mot unga genom att lägga över ansvaret på brottsoffren och deras föräldrar. Förslagen har gått ut på att unga inte ska gå ut med dyra kläder på sig, inte ha fina mobiltelefoner och i stället ge intryck av att vara fattiga.