Svenska kyrkan larmar om att situationen har gått överstyr och kallar nu polis och politiker till ett möte för att försöka stoppa den skenande kriminaliteten på stadens kyrkogårdar.

– Det förekommer droghandel, prostitution och psykiskt sjuka människor vid gravsättningar. Det är ingen trygg arbetsplats på så sätt, säger Anna Jeppsson, kyrkogårdsmästare på Östra kyrkogården i Malmö, till SR P4 Malmöhus.

Hon berättar om då personer som varit kriminella begravs och besökarna vid dessa är av en viss typ som gör det svårt att garantera de anställdas säkerhet.

Droghandeln kan bestå av att det ligger pengar bakom en gravsten och droger bakom en annan.

Utöver droghandel och prostitutionen utsätts även personal för sexuella trakasserier mitt på dagen.

Mötet man nu kallat till hoppas man ska resultera i en förändring.

Även från andra delar av landet kommer rapporter om en liknande situation. Ytterligare något som ökar är vandaliseringen av kyrkor.