Tre patienter smittade av det fruktade Ebola-viruset avvek nyligen från isoleringsavdelningen på det sjukhus i staden Mbandaka i Kongo. Hälsovårdsmyndigheterna arbetar just nu intensivt med att hitta och isolera de fall av sjukdomen som åter börjat dyka upp i hopp om att avvärja en storskalig epidemi.

Att tre smittsamma patienter lyckats ta sig ut från sjukhuset betraktas som ett svårt bakslag för de mycket kostsamma ansträngningar som görs för att hindra smittspridning. Eftersom Mbandaka är en välbesökt hamnstad finns också risken att några som smittas iland tar med sig sjukdomen ombord på fartyg och sprider smittan på andra platser i världen.

Förutom att isolera de fall som upptäcks arbetar man med ett nytt experimentellt vaccin som man hoppas ska bygga upp ett skydd mot sjukdomen. Läkarvetenskapen brottas dock med en utbredd vidskeplighet bland befolkningen som inte inser allvaret i situationen, inte förstår hur sjukdomen sprids och som ofta litar mer på sina lokala medicinmän och häxdoktorer och egna tolkningar av kristendomen än på västerländsk medicinsk vetenskap.

De som tog sig ut från sjukhuset i Mbandaka fick hjälp utifrån av familjemedlemmar och släktingar. De ska sedan ha begett sig till en kyrka där de kan ha kommit i kontakt med ett stort antal människor.

Två av dem påträffades senare och kunde återbördas till sjukhuset. Det är oklart hur många människor de har exponerats mot under rymningen.

Den tredje smitaren uppges ha påträffats död påföljande dag och begravts med assistans och säkerhetsåtgärder från den medicinska välgörenhetsorganisationen Läkare utan gränser. En av de dominerande källorna till smittspridning under tidigare epidemier har varit sedvänjor om att hela byar ska ta i och kyssa de döda innan de begravs.

Ett bekymmer är att det inte enligt lag i Kongo går att hålla de smittade isolerade mot sin vilja. Man hoppas från Världshälsoorganisationen och Läkare utan gränser i stället på att information ska leda till en större medvetenhet och mindre vidskeplighet bland kongoleserna.

En talesperson för WHO kommenterade rymningen med att ”det var olyckligt men inte oväntat”. En företrädare för Läkare utan gränser förklarar rymningen med att ”vi driver ett sjukhus, inte ett fängelse” och att man därför inte kan ha lås överallt.

Bedömare säger att de närmaste veckorna kommer att bli kritiska och visa om Kongo och eventuellt andra länder står inför nya stora utbrott. Hittills uppges 27 personer ha dött.

Epidemierna i Västafrika för några år sedan kostade många tusentals liv. Den globala rörligheten och omfattande migrationen innebär också en ökad risk för att smittan överförs till andra delar av världen.

Ebola, som också kallas blödarfeber är en mycket plågsam sjukdom där den drabbade blöder ihjäl inifrån parallellt med att man drabbas av kraftiga kräkningar och diarréer. Inga verksamma mediciner finns mot sjukdomen.