En av de bidragande orsakerna som pekats ut till Sveriges höga dödstal under pandemin, vid sidan av den generellt avvikande strategin, är språkförbistringar hos personalen inom äldreomsorgen. Nu kräver Sverigedemokraterna att ett språktest införs för att arbeta i yrket.

Redan 2019 infördes kravet på lokal nivå i SD-styrda Sölvesborg, där man också lyckats hålla smittan på en låg nivå. Detta gjordes efter larm om att personalen i kommunernas omsorg missköter sina uppgifter.

– Att kunna tala, förstå och behärska skriven svenska ordentligt är nödvändigt om man ska jobba med äldre människor, sa Robert Lindén (SD), ordförande i omsorgsnämnden i Sölvesborg.

Sedermera har partiet även föreslagit samma slags språktest i Skurup.

Dålig svenska en riskfaktor

Av de ca 150 000 personerna som arbetar inom äldreomsorgen i Sverige är ungefär en tredjedel utrikes födda. Enligt en tidigare utredning från Ivo utgör migranternas dåliga svenska en riskfaktor i arbetet, något som återaktualiserats i samband med pandemin där just äldreboendena har varit stora smittohärdar.

– Äldreomsorgen har varit väldigt tillbakasatt i många år. I kommunerna har man prioriterat andra saker, man har använt äldreomsorgen som integrationsåtgärd åt nya människor som ska in i arbete. Man har inte kunnat kommunicera på svenska språket, säger Ann-Christin From Utterstedt (SD) till SvD.

LÄS ÄVEN: Dåliga svenskkunskaper kan ha orsakat massdöd äldreboenden – regeringen vill inte svara

Språkkravet ska enligt SD ingå i ett allmänt lyft i kraven på anställda inom äldreomsorgen.

– Uppnår man inte en viss nivå så ska man inte jobba med äldre människor. Det kan vara farligt, om man inte kan ha en dialog med varandra.

Viktigt med språkkunskaper

På SKR, Sveriges kommuner och regioner, bekräftar man SD:s syn på problematiken.

– Språket är viktigt. Äldreomsorgen är ett kontaktyrke som handlar om kommunikation mellan personal och boende. Hur stort problemet är har vi svårt att kvantifiera, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKR, och lägger till att arbetsgivare har ansvar för att se till att personal som anställs har tillräckliga språkkunskaper.