På onsdagen meddelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, hur statsbidragen till SSU kommer fördelas för nästa år. Med hänvisning till allvarliga demokratiska brister i SSU Skåne mister lokalavdelningen bidraget.

Islamism, judehat och misogyni. Turerna i SSU Skåne har varit många efter Samhällsnytts avslöjande och andra medier sedan granskat vidare.

LÄS MER: Efter Samhällsnytts avslöjanden om islamism: SSU kan förlora statligt miljonbidrag

Enligt MUCF har riksförbundet SSU agerat tillfredsställande avseende situationen i Skåne och därför påverkas inte SSU:s bidrag som helhet, istället tas SSU Skånes andel bort, vilket motsvarar ungefär 60 000 kronor.

Sänkningen motiverar man med att SSU Skåne har allvarliga brister i den demokratiska uppbyggnaden bland annat gällande styrelsearbetet.