LEDARE • Tidöregeringen har fått allt mer fart och det kommer nu en strid ström med positiva förändringar för Sverige, både vad gäller kriminalpolitik, energipolitik, försvarspolitik och i vissa aspekter även migrationspolitik, även om Sverige fortfarande ger ut på tok för många uppehållstillstånd, för vilket SD och regeringen är svaret skyldiga. Det finns en del frågetecken och underligheter såklart men det är att vänta när fyra partier ska komma överens. Men en sak är oförståeligt att SD och regeringen inte löst än, ett år efter att de tog makten: utvisningar av kriminella utlänningar. Varför tillåts de fortfarande vara kvar?

Frågan är ständigt aktuell men bara häromdagen kunde vi läsa i Samnytt om hur två irakier våldtog kvinna grovt i fyra timmar. Stockholms tingsrätt avslog åklagarens utvisningsyrkande mot en av irakierna med motiveringen att, Akar Bajorani, bott ”länge” i Sverige, lärt sig svenska, har två barn och dessutom väntar ett tredje. Han anses då vara ”integrerad”. Denna tolkning som gjordes av tingsrätten möjliggörs av en vek svensk lagstiftning, som tillåter dessa undantag för utvisning.

LÄS MER: Irakier våldtog kvinna grovt i fyra timmar – anses ”integrerad” och får stanna i Sverige

Frågan är varför svensk lag fortfarande, ett år efter Tidöregeringen, fortfarande tillåter sådana undantag. Det är nämligen ingen raketforskning att fundera ut hur lagen ska ändras så att folk alltid utvisas i såna här fall. Att tillsätta en utredare för att presentera ett komplett lagförslag skulle troligen inte ta mer än ett par månader om man lägger manken till. Med tanke på att Tidöregeringen tog vid i oktober förra året hade en sådan utredning kunnat vara klar i varje fall i februari eller mars i år och med en lite påskyndad process hade ändrade regler kunnat vara i effekt sedan i höstas.

Men det har inte skett, varför vi kunde läsa om våldtäktsirakiern som får stanna i landet. Den mycket enkla frågan är: varför?

Självklara förändringar

Ändring av reglerna för utvisning var en av de första sju motionerna jag la i riksdagen hösten år 2010. Motionen i sig är inte en hel utredning men skulle räcka för att ge instruktioner till en utredare om vad för lagändringsförslag denne ska presentera. Där krävde jag bland annat att utvisning ska bli en obligatorisk del för domstolen att pröva vid brottmål, att utvisning ska vara obligatorisk och på livstid för allvarligare brott, att ingen hänsyn till levnadsomständigheter ska göras, att kravet på att det måste finnas synnerliga skäl för att kunna utvisa en kriminell utlänning avskaffas, med mera.

I senare motioner blev jag mer detaljerad och specificerade hur utlänningslagen kan ändras för att uppnå utvisningar i alla fall, samt förvaring av de utvisade om länderna till vilka de ska utvisas vägrar ta emot dem.

Detta är tydliga och egentligen självklara förändringar av svensk lag som skulle omöjliggjort det beslut som tingsrätten tog i fallet jag beskrev ovan. Irakiern skulle utvisats, liksom tusentals andra som begått olika typer av vålds- och sexualbrott i vårt land.

LÄS ÄVEN: Hovrätten STOPPAR utvisning av våldtäktsman: ”Svårt att vara homosexuell i Somalia”

För otydligt

Som jag nämnde så har Tidöregeringen gjort positiva förändringar: som att hålla fler utvisade i förvar under längre tid eller som att upprätta center utanför EU för migranter som inte kan utvisas. Viss ljusning kan ibland ses, som här där hovrätten ansåg att 20 år i Sverige och barn inte hindrar utvisning. Sverige ska enligt utsago också ha skärpt reglerna kring utvisning men det ska inte ha gett nämnvärd effekt på antalet utvisningar.

Anledningen tror jag är enkel: för att göra en riktig förändring räcker det inte med små justeringar i regelverket. Det räcker inte med att fila litegrann på någon förordning, lag eller paragraf. Vad lagstiftarna måste göra är att förändra spelplanen så att varken domare eller åklagare kan komma undan från att yrka på och döma till utvisning.

Man måste med andra ord ta bort undantag, otydlighet, tolkningsutrymme eller möjlighet att runda lagen. Man måste göra ett alexanderhugg. Därför borde Tidöregeringen ändra lagen så att domstolarna inte har möjlighet att trixa, tolka och hitta på undanflykter.

Finns inga ursäkter

I mina motioner beskriver jag hur man gör det: det handlar om att göra prövningen obligatorisk samt utvisningen likaså vid fällande dom. Väldigt enkelt. Ändå har det inte gjorts.

Tidöregeringen har som jag nämnde fått upp farten på sistone vilket jag är glad för och jag ser fram emot många fler år av det. Men när nu SD är i den position man är, när man de facto styr landet, finns det inga ursäkter för att inte åtgärda situationen omkring utvisningarna. Det är en fråga SD drivit hårt i alla år och en fråga där vi har med oss en stor majoritet i landet.

Om det är så att SD vill göra förändringarna men de tre andra partierna stretar emot så borde de kommunicera det utåt, så att väljarna i varje fall vet vad som förhalar detta. Och om det inte är något motstånd, vad väntar man på?

För varje dag som Tidöregeringen låter detta bero så får vi fler utlänningar som begått grova våldsbrott som får stanna. Det borde vara helt oacceptabelt när man nu har makten att förändra det.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Utvisning men inte utvisning
LÄS ÄVEN: Tidöpartierna presenterar åtgärdspaket för ökat återvändande
LÄS ÄVEN: Skärpt lag skulle ge fler utvisningar – det blev färre
LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Tidöavtalet anammar mina tidigare förslag”