LEDARE. Ni har väl märkt propagandahetsen i gammelmedia? Krigsrubriker varje dag om ”extremvärmen” följt av väderkartor i lavaröd färg. Men har ni själva märkt av någon sådan? Knappast. Det finns dock en anledning till att klimathetsen återigen blåses upp just nu.

Ni kanske ha sett den numera spridda bilden på hur temperaturerna visades förr och nu:

Bilden har fått kritik från vissa för att vara missvisande. Vissa menar att de två bilderna är från två olika ställen och fel tidsangivelser, samt visar två olika saker:

Stenborg påpekar att det just är två olika sorters kartor som jämförs.

– Den vänstra är en “vanlig” väderprognoskarta, medan den högra enbart visar temperatur där färgerna som används på bakgrundskarta [..]

Detta är givetvis hårklyverier. Att den ena råkar ha vindriktning och moln förtar inte det faktum att vackert väder tidigare beskrevs som något bra och eftersträvansvärt medan det idag beskrivs som ”extremvärme”, ”jorden brinner” bildsatt med röd lavafärg och alla andra larmsignaler du kan tänka dig.

Alldeles nyss, dagarna 18-21 juli cirka, hade vi varmt väder i Sverige. Över 30 grader på många håll. Men det händer nästan varje sommar att vi äntligen får lite bra väder som folk kan njuta av. Och lika ofta varar det där härliga vädret allt för kort – ofta några dagar bara (förutom sommaren 2018 som var helt fantastisk).

Men klimathetsen är såklart återkommande. Förra året var det nästan likadant, även om det är mer intensivt nu. Då duggade också ”larmen” i media tätt men, som Samnytt skrev i augusti förra året, var den månaden kallare än normalt. Men låt inte det störa hetsen.

LÄS MER: Trots klimatlarmen – augusti klart kallare än normalt

Propaganda överallt hela tiden

Gammelmedias användning av temperaturkartor har fått stor uppmärksamhet i sociala medier, till den grad att SVT känt sig tvungna att förklara sig. Kritiken mot kritiken av väderkartorna har dock tilltagit, där försvararna av gammelmedia och klimathetsen på olika sätt försöker förklara att media inte alls försöker manipulera folket. Men sätter man de lavaröda väderkartorna i relation till vad media pumpar ut ordentligt nu inför valet är det svårt att inte se ett samband.

I bilen häromdagen hade jag på radion och råkade komma in på ”P3 med Tina Mehrafzoon” och kl 11 hade de ett nyhetsinslag. Där togs såklart ”extremvärmen” upp. Propagandan ska inte undkomma någon! Jag uppmanar er att lyssna på inslaget, som börjar 59.08 in i programmet.

Statsradion bjuder där in en ”klimatreporter”, Alexandra Urisman Otto, från ”agendasättande” DN som ska vara någon form av expert på ”extremvärmen”. Vad hon säger i inslaget är talande:

– Ja, alla värmeböljor vi ser nu kan kopplas till klimatförändringarna, inleder hon med att påstå.

”Inte prata om annat”

Urisman Otto fortsätter med att säga att det beror på hur ”vi människor lever, konsumerar, äter och förflyttar oss”. En subtil passning till de försök vänstern gör överallt om att folk inte ska flyga, inte äta kött och mycket annat. Hon tilläts sedan ohindrat bre ut som att att ”utsläppen fortsätter öka” och poängterar att det även sker så i Sverige samt att det är ”extrema händelser som avlöser varandra”.

Det mest intressanta kom i slutet av inslaget.

– Tyvärr brukar det se ut så att om ett par dagar så har vi glömt det här när det blir lite svalare igen så går vi vidare och pratar om andra saker. Det gör ju inte att krisen upphör utan det beror på hur vi agerar. Som journalister har vi ett extra viktigt jobb att inte tappa de här punkterna och hela tiden skildra verkligheten utifrån hur den ser ut.

– Det kan vara så att det är glömt som det brukar bli men beroende på hur var och en av oss agera kan det vara spå att vi på allvar börjar diskutera detta mellan värmeböljorna.

Alltså – tydligt medvetet om att journalisterna ska fortsätta trumma in klimathetsen och se till att folket inte pratar om andra saker, typ gängbrottsligheten, elpriserna, bensin- och dieselpriserna, inflationen och alla andra misslyckanden som sossarnas regering stått för.

Urisman Otto hymlade inte och gammelmedias passion för att bre på hetsen om klimatet kunde inte vara tydligare.

Statistiken

Miljön är viktig och det finns riktiga miljöproblem. Det är inte bra att spy ut avgaser från vare sig bilar eller fabriker. Problemet är när koldioxid används som det görs av vänstern för att driva igenom olika former av socialism. Hur ser vädret egentligen ut i år då?

Ja, enligt SMHI, som förvisso själv är en del av klimathetsen, ser det rätt normalt ut i år:

I maj 2022 låg temperaturen allmänt kring det normala.

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades.

I de stora sjöarna var vattennivån kring det normala för maj månad.

Maj var alltså normal. Juni då?

Juni 2022 inleddes med temperaturer som omväxlande höll sig lite över och lite under det normala (normalperiod 1991-2020). Lagom till midsommar kom dock högsommarvärmen på allvar.

För sötvattnet, som ju är det vatten vi människor lever av, var det också normalt, trots varmt väder i slutet av månaden:

Vattennivån i Storsjön steg från normala nivåer i början av månaden till relativ höga nivåer i mitten och andra halvan av juni. För de andra stora sjöarna var vattennivån kring det normala. I Mälaren, Hjälmaren och Siljan var det medelnivå medan i Vänern och Vättern var nivån något under medel för månaden.

Tittar vi på juli månad, som ännu inte är över, ser det också rätt normalt ut. Detta är en temperaturkarta 1-21 juli med avvikelser från medeltemperaturen för normalperioden 1991-2020:

Med andra ord kallare i stora delar av landet. Jämfört med referensnormal­period 1961-1990 är det något varmare men återigen – motiverar detta relativt normala väder den hets och de socialistiska åtgärder som media försöker få alla till?

Knappast. Det är lätt att bli konspiratorisk när samma etablissemang som haft fel om allt annat, inte minst massinvandringen, så intensivt kablar ut detta budskap, som gemene man inte känner igen sig i. Det sunda förnuftet säger oss att detta är en normal sommar. På samma sätt sa det sunda förnuftet till svenskarna att massinvandringen inte var bra, oavsett hur mycket media försökte inbilla oss annat.

Det är en tydlig agenda från samma lögnare som ljugit om allt annat. Kanske är det som vår skribent Mira Aksoy postade på twitter:

För vi ska ju komma ihåg att om mindre än två månader är det ju val – och MP ligger pyrt till – och då passar lite klimathets som handen i handsken.