Sverige kommer att tvingas importera mer elektricitet under vintern i takt med att vi – normalt sett en nettoexportör till resten av Europa – växlar från kärn- till vindkraft. Det berättar elnätsleverantören Svenska kraftnät i en rapport.

Förra vintern var den första sedan Oskarshamns kärnreaktor nummer 1 stängdes. Det satte hårt tryck på Sveriges energiresurser när konsumtionen ökade med 800 MWh/h (Megawattimmar per timme), vilket utlöste startprocesser i reservkraftverken, främst gas- och oljedrivna anläggningar.

Sveriges energibalans kommer förvärras ännu mer denna vinter, skriver Svenska Kraftnät i en rapport. Vi kommer behöva importera och situationen kommer förvärras när ytterligare två kärnkraftverk stängs 2020.

– Om nästa vinter är en normal vinter förväntar vi oss att behöva importera 400 MW mer än vi exporterar under timmen med högst konsumtion, sa Erik Hellström vid Svenska kraftnät till Reuters.

Om nästa vinter däremot blir en ”10 års-vinter”, alltså kallare än normalt, kan importbehovet uppgå till hela 1500 MW.

Av Sveriges åtta kvarvarande reaktorer kommer två att stängas snart; Ringhals 2 år 2019 och Ringhals 1 året efter, vilket minskar vår produktion med 1700 MWh/h.

– Vindkraft kan inte bidra till energibalansen under vinterns toppnivåer med samma tillgänglighet som kärnkraften den ersätter, säger rapporten.

”Marginalerna för den svenska energibalansen och förmågan att vara självförsörjande med tillräcklig elektricitet under perioder med hög belastning minskar”, står det i rapporten.

Sverige kommer dessutom behöva utöka energiproduktionen med 2,6 GW fram till 2040 för att undvika elavbrott, sa SVK förra året. Annars riskeras elavbrott med i genomsnitt 400 timmar per år.