Emma Lennartsson, då statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven, var ett av de tre S-huvuden som regeringen beslöt offra för att blidka kritiken efter skandalen på Transportstyrelsen 2017 där det framkom att landets säkerhet äventyrats genom att kritisk hemlig information läckts till främmande makt. Nu återfår Lennartsson samma befattning som innan hon avgick men med ytterligare maktbefogenheter. Statsminister Magdalena Anderssons utnämning kritiseras.

Under regeringens krishantering efter att IT-skandalen på Transporstyrelsen slagit ned uppstod snabbt enighet om att statsministern och försvarsministern till varje pris måste räddas. Avgångskrav hade riktats mot båda som centralt ansvariga för den inkompetens som ledde till de systemhotande IT-läckorna, bland annat röjdes namnen på Sveriges hemliga agenter.

Ygeman och Johansson benådades redan året efter

Två S-statsråd, inrikesminister Anders Ygeman och infrastrukturminister Anna Johansson, kunde övertalas att ta på sig skulden och avgå mot att senare belönas med framskjutna politiska uppdrag. Redan efter valet 2018 återkom Ygeman på Johanssons tidigare ministerpost medan Johansson fick en ordförandepost i Arbetsmarknadsutskottet.

Både Ygeman och Johansson toppade också Socialdemokraternas listor i valrörelsen 2018. Den korta tiden i utvisningsbåset sågs av kritiker som en signal om att man inom regeringen och det socialdemokratiska partiet egentligen inte såg så allvarligt på det som inträffat på Transportstyrelsen.

Lennartsson har fått vänta längre på belöning

Den tredje person från Socialdemokraternas inre krets som övertalades falla på sitt svärd var statsminister Stefan Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson. Hon har fått vänta lite längre på sin belöning men återkommer nu i sin tidigare statssekreterarroll under statsminister Magdalena Andersson (S).

Befattningen innebär idag utökade maktbefogenheter jämfört med 2017. Detta då ansvaret för regeringens krishantering nu flyttas så att det hamnar direkt under statsministern i statsrådsberedningen. Under rödgröna regeringen Löfven låg det uppdraget hos justitiedepartementet och under inrikesministern.

Magdalena Andersson kritiseras

Skarp kritik riktas nu mot att Emma Lennartsson återinstalleras som statssekreterare och med denna nya funktion som högsta krishanteringsansvarige tjänsteman. Den rollen bör, menar kritikerna, vara förbehållen någon som inte själv varit instrumentell med att skapa en kris som fordrar krishantering och på just den posten.

Den officiella versionen när Emma Lennartsson avgick var att hon inte informerat statsministern om missförhållandena på Transportstyrelsen. Även inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist påstod att de inte berättat vad han visste för Löfven och hade förklaringar till detta vars trovärdighet ifrågasattes.

Med det narrativet kunde dock Stefan Löfven friskriva sig från ansvar för det inträffade och sitta kvar. Även Hultqvist fick behålla sin ministerpost då regeringens krishanteringsgrupp bedömde att det var tillräckligt att offra två ministrar och en statssekreterare.

Generaldirektör straffades för företrädarens synder

Dessutom tvingades Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren bort. Detta trots att det var hennes företrädare på posten Staffan Widlert som (mis)skött IT-upphandlingen. Han gick emellertid i pension när avtalen skulle skrivas på så det blev Ågren som fick sätta sin namnteckning på handlingarna.

Statsministern avvisar kritik – Lennartsson ”kompetent och respekterad

Som statsministerns statssekreterare blir Emma Lennartsson nu högsta tjänstemannaansvarig för bland annat kuppförsvar, mobiliseringsplaner och information om säkerhetshotande verksamhet – uppgifter som hon 2017 fick avgå för att grovt ha misskött.

– Lennartsson är knappast lämplig att få ett ännu större ansvar och befogenheter för regeringens och hela Sveriges krishantering. Magdalena Andersson bör allvarligt ställa sig frågan hur lämplig den här utnämningen är och dra slutsatser av detta, säger exempelvis M-profilen Tobias Billström till DN.

Magdalena Andersson avvisar genom sin pressekreterare Toni Eriksson kritiken mot utnämningen. I ett meddelande till media skriver han att statsministerns hållning är att ”Emma Lennartssons kompetens, erfarenhet och samvetsgrannhet är väl känd och respekterad”.