Rafi Bahaduri, numera Emran Rafi Popaljan, var en av de sju afghaner som dömdes för den uppmärksammade gruppvåldtäkten mot en svensk småbarnsmamma i småländska Mariannelund i december 2011. Händelsen har beskrivits som den grövsta våldtäkten i svensk rättshistoria. Nu kan Samhällsnytt visa att Popaljan är ute i samhället igen – och begår mängder med nya brott.

Även om en annan uppmärksammad gruppvåldtäkt – den i Stockholmsförorten Fittja för en tid sedan – kan ha omfattat så många som 20 gärningspersoner är gruppvåldtäkten i Mariannelund i december 2011 den grövsta som har registrerats i svenska rättshistoria. Detta bland annat på grund av den brutalitet våldtäktsmännen visade mot offret som efter övergreppen tvingades tillbringa en månad i rullstol.

Rafa Banduir, eller Emran Rafi Popaljan som han nu kallar sig, var enligt domen den som hämtade offret i en bil och förde henne till platsen för gruppvåldtäkten.

De åtalade var enligt tingsrätten:

  • Morteza Afzali (6,5 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Azim Ahklaghi (åtalet ogillades), medborgare i Afghanistan
  • Mohammadi Aziz Ahmad (6,5 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Rafi Bahaduri, numera Emran Rafi Popaljan (6 års fängelse men ingen utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Rustam Ghafory (4,5 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Hedayat Rahmati (6 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Hashemi Salahedin (6 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan
  • Mohammadi Zia (6 års fängelse och utvisning), medborgare i Afghanistan

Mariannelund våldtäkt

Inte utvisad trots mängder av nya brott
Popaljan kom till Sverige 2001 och har ännu inte fått svenskt medborgarskap, utan har fortsatt endast sitt ursprungliga medborgarskap i Afghanistan. Trots sin frekventa brottslighet är han inte utvisad.

Den första våldtäkt som Popaljan dömdes för var 2008-07-31. Blekinge tingsrätt dömde honom till två års fängelse för våldtäkt – den lägsta möjliga påföljden för det aktuella brottet. Vid det tillfället våldtog Popaljan en tjej i sömnen.

Personen som körde offret hem vittnade om att Popaljan även innan skall ha gett sig på flickor som sover, i detta fall Vittnet A:s syster. Under delar av förloppet skall Popaljan ha druckit GHB och även påstått att någon ”gav honom heroin”. Enligt vittnesuppgifter skall offret ha skrikit ”han våldtar mig, han knullade mig när jag var däckad” från rummet.

När domen publicerades förekom Popaljan redan under fem avsnitt i belastningsregistret, exempelvis en dom från 2008-03-13 i Kalmar Tingsrätt där han dömdes till fyra månaders fängelse för bland annat misshandel. Han blev i enlighet med svensk praxis om straffrabatt utsläppt efter 2 månader och 20 dagar.

Tio nya åtalspunkter
Strax efter första advent 2011 var det dags för nästa dom då Kalmar tingsrätt dömde Popaljan till sex månaders fängelse för misshandel, olaga hot, flera fall av narkotikabrott, rattfylleri med mera. Popaljan gick vid denna tidpunkt fortfarande under namnet Rafi Bahaduri.

Delar av brotten skall ha genomförts i en bil under påverkan av narkotika och med ett falskt slovenskt körkort. Vidare har Popaljan enligt domstolen försök strypa någon på nattklubben Palladium i Västervik som ledde till att offret tillfogades skador på hals och bål. Det svartnade för offret under övergreppet.

Popaljan ska även ha handhaft 148 gram cannabis under en niomånadersperiod. Det framkommer också att han har försökt sälja Nolvadex och Anadrol och hotat att slå ihjäl återförsäljaren vid två tillfällen.

Fortsatta problem i fängelset
Efter domen för Mariannelundsvåldtäkten blev Popaljan satt i säkerhetsklass 1 på fängelset i Saltvik, Härnösand. Enligt Norrköpings tingsrätt (Tvistemål T 1234-14) utsågs han till ledare för de intagna.

Som ordförande i ”kamratskapen” på anstalten kontaktade han Justitieombudsmannen vid ett flertal tillfällen för att få bukt med ”brister som fanns i rutinerna” och för att klaga på ”personalens beteende”.

Enligt Popaljan blev han erbjuden pengar för att utföra ett våldsbrott mot en annan intagen och flyttades kort därefter i juli 2013 till säkerhetsklass 1-anstalten i Sala.

En myriad av fall i olika rättsinstanser
Redan innan flytten till Sala förkommer det många fall i förvaltningsrätterna (FR) relaterade till Popaljan. FR i Uppsala har registrerat fyra ärenden och FR i Härnösand sju. Därefter får förvaltningsrätterna hantera 32 olika ärenden och ytterligare tre stycken hanteras av Kammarrätten.

Det återfinns också ett ärende i Västmanlands tingsrätt gällande ”överklagande av avslagsbeslut” och två tvistemål dök även upp hos Norrköpings tingsrätt där justitiekanslern inkom med beslut och diverse skrivelser.

Psykolog blir drogad
I det ena tvistemålet krävde Popaljan svenska staten på 100 000 kronor, varav 80 000 sades gälla någon form av ”kränkning” där han skall ha blivit ”felaktigt anklagad” för att ha drogat en psykolog genom att bjuda på en kaka innehållande narkotika.

Psykologen skall ha blivit sjuk och därefter omplacerades Popaljan efter en tids isolering. Popaljan menade också att han hade blivit satt i isolering på grund av ”anmälningsfrekvensen till JO”. Norrköpings tingsrätt avvisade fallet och beslöt att Popaljan skulle betala Kriminalvårdens rättegångskostnader.

Kort efter avtjänat straff och flytt till Linköping dök Popaljan upp i ett ärende hos socialnämnden i juni månad 2017. Men redan innan detta har har tagits av polis för olovlig körning 2017-01-18 med åtföljande dom två månader senare.

Enligt åklagarmyndigheten ”önskades inte offentlig försvarare”.

Stora kostnader för samhället
2018-05-08 dömdes Popaljan återigen för narkotikabrott och så sent som i januari i år kom ytterligare en dom för narkotikabrott.

När Samhällsnytt kontaktar Skatteverket får vi bekräftat att han fortfarande saknar svenskt medborgarskap.

Det är oklart om alla dömda spenderade all tid på klass 1-anstalt, där kostnaden kan uppgå till 5-6000 kronor per dygn. I sådant fall skulle de sju dömda, efter villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden, kosta skattebetalarna över 50 miljoner kronor, bara för fängelsekostnaden.

Går man istället på snittkostnaden på 2600 kronor (för klass 2), enligt Riksdagens utredningstjänst, skulle det medföra att kostnaden blir omkring 25 miljoner kronor i rena fängelsekostnader.

Utöver det har vi alla andra brott, överklaganden, rättsprocesser, sjukvårdskostnader och annat som följer på afghanernas brottslighet.

Utvisas inte
Trots Popaljans långa historia av grov och upprepad brottslighet har han inte blivit utvisad ur landet.

Det beror på en lag som infördes under Olof Palmes regering, lag (1984:595) där följande text infogades i utlänningslagen:

En utlänning som kom till Sverige innan han fyllde 15 år och som när åtalet väcktes hade vistats här sedan minst fem år får inte utvisas.

Om lagen inte hade införts är det möjligt att Popaljan hade fått åka hem redan efter den första våldtäkten. Även om han hade fått stanna vid det första tillfället hade domstolen haft en andra möjlighet att utvisa efter gruppvåldtäkten i Mariannelund – den mest brutala i svensk rättshistoria.

Sverigedemokraterna har upprepade gånger lagt förslag för att ändra utlänningslagen så att utlänningar som begår brott faktiskt utvisas. Den första gången ett sådant förslag lades var samma år som SD kom in i Riksdagen.