Stockholms tingsrätt dömde på fredagen två unga afghanska män, så kallade ensamkommande flyktingbarn, för grov våldtäkt mot minderårig. Våldtäkten begicks den 2 september i år vid Centralbron i Stockholm.

Övergreppet har enligt domen även innefattat fysiskt våld och hot. De två unga männen ska först ha krävt offret och en väninna på pengar som betalning för att flickorna fått ta några bloss på en cannabis-joint.

När flickorna inte hade några pengar krävdes i stället att de skulle lämna ifrån sig sina mobiltelefoner, jackor, SL-kort och skor. Därefter begärde de unga männen att få flickornas underkläder.

Väninnan lyckade springande fly från platsen men inte målsäganden. Hon hotades nu med att slås blodig och kastas i vattnet om hon inte utförde sexuella handlingar för de två unga männen.

Båda ynglingarna har enligt domen bland annat hårt ha kört in sina könsorgan i munnen på offret och ned i halsen samt ejakulerat så att hon drabbats av kvävningskänsla och kräkreflexer.

Därefter försökte de två ynglingarna tilltvinga sig samlag, handlingar som dock inte hann fullbordas helt på grund av att en av gärningsmännen trodde sig se poliser i närheten. De två förövarna flydde då från platsen

De båda ynglingarna frikänns samtidigt för ett annat fall av grov våldtäkt som de också stod åtalade för. Båda två har förnekat brott med hänvisning till att sex med den minderåriga flickan som de uppfattat det varit frivilligt.

Rohollah Karimi, medborgare i Afghanistan (men kom till Sverige från Pakistan där hans familj är bosatt) och enligt egen uppgift född i juni 2001, döms till 10 månaders ungdomsvård. Åklagaren hade yrkat på utvisning men domstolen anser att han ska få vara kvar i Sverige. Som skäl anger rätten låg ålder och den innebär en potentiell risk för att i hemlandet utsättas för ”bacha bazi”-övergrepp som är en kulturell företeelse i Afghanistan där unga pojkar används som sexslavar av äldre män.

Mahdi Mohammadi, medborgare i Afghanistan och enligt egen uppgift född 2001 men efter medicinskt ålderstest befunnen vara född inte senare än december 1999 men sannolikt tidigare än så, döms till fängelse i 2 år och 6 månader (i realiteten dock 1 år och 8 månader, enligt praxis om frigivning efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats). Domen innefattar även utvisning på 10 år räknat från domens datum. Sedan tidigare finns redan ett avslag på asylansökan och ett till det knutet utvisningsbeslut.

De båda unga männen döms också att gemensamt betala 170 000 kronor i skadestånd till brottsoffret. Om de skadeståndsskyldiga saknar ekonomiska medel, vilket är sannolikt i det aktuella fallet, kommer det utdömda beloppet i stället att belasta skattebetalarna.

De två dömdas advokatkostnader uppgår till cirka en halv miljon kronor. Den kostnaden ska enligt domen ”stanna på staten” dvs på skattebetalarna.

Det kan i sammanhanget noteras att att gärningspersonernas advokater av domstolen tillerkänns ett flera gånger högre belopp än den våldtagna minderåriga.