Friidrotterskan Meraf Bahta från Eritrea fick efter ett första avslag svenskt medborgarskap 2013 och tävlar sedan dess för Sverige. Nu stängs hon av på ett år för dopingbrott efter att vid upprepade tillfällen hållit sig undan dopingkontroller. För att Bahta ändå ska kunna tävla för Sverige i VM som hålls i den muslimska diktaturen Qatar senare i år har dopingkommissionen beslutat att avstängningen ska räknas retroaktivt från 1 september förra året.

Meraf Bahta kom till Sverige från Eritrea 2008. Hon saknade asylskäl och hade dessutom redan registrerats som migrant i Spanien och fick därför avslag i samtliga tre instanser. Efter intensiva påtryckningar från media och Friidrottsförbundet fick hon ändå stanna i Sverige.

Hon sökte några år senare svenskt medborgarskap men fick nej eftersom hon vistats för kort tid i landet. Efter nya påtryckningar beviljades hon ändå en tid senare medborgarskap.

För några år sedan började Bahta hålla sig undan dopingkontroller, vid upprepade tillfällen antingen ljög hon om var hon befann sig eller underlät att lämna in uppgift om vistelseort och kunde därmed villa bort dopingkontrollanterna.

Förra året började bubblan spricka och Bahta blev föremål för en utredning. Enligt reglerna skulle hon stängas av efter att vid tre tillfällen under 12 månader ha gjort sig otillgänglig för dopingkontroll.

Återigen utövades påtryckningar och Dopingkommissionen valde efter dessa att se genom fingrarna med regelbrotten och fria Bahta. Detta trots att hon inte kunde uppge några trovärdiga förklaringar annat än att hon inte förstår det svenska språket som skulle undanröja misstankarna om att hon hållit sig undan för att hon varit dopad och inte ville avslöjas.

Nu har emellertid Riksidrottsnämnden beslutat att hon ska stängas av på ett år. Samtidigt beslutar man att avstängningen ska gälla retroaktivt från den 1 september förra året. Detta för att Bahta inte ska missa VM i den muslimska diktaturen Qatars huvudstad Doha i höst. Formellt hänvisar man som skäl till att ärendet haft en lång handläggningstid.

Skarp kritik har från flera håll riktats mot det man menar är särbehandling av Batha och hyckleri kring doping där idrotts-Sverige har hög svansföring internationellt men inhemskt skyddar egna dopingmisstänkta idrottare. Många menar också att den som ska representera Sverige i världsmästerskap bör vara höjd över varje misstanke och inte i närtid får ha varit föremål för en dom för dopingbrott.