➤ Landets högsta domstol uppmanar parlamentet att förändra lagstiftningen så att ett ett tredje kön finns i födelsebeviset alternativt att könstillhörighet tas bort helt och hållet.

Den nuvarande lagstiftningen är enligt domstolen diskriminerande mot intersexuella personer då man bara kan registrera sig som man eller kvinna och bör ändras till årsskiftet 2018/2019.

Domen gäller ett fall där en intersexperson, som varit registrerad som kvinna men vars kromosomanalys visade att personen varken var kvinna eller man, överklagade ett flertal domar i lägre instanser där man dömt mot en begäran om ändring i födelseregistret.

Ifall lagändringen går igenom blir Tyskland det första europeiska landet som tillåter att intersexuella personer inte behöver identifiera sig som kvinna eller man.

2013 blev Tyskland första europeiska land där föräldrar till barn med inga tydligt definierade könskarakteristika tillåts lämna fältet ”pojke/flicka” på födelsebeviset blankt. Lagen sägs förhindra föräldrar från att fatta alltför hastiga beslut om kontroversiella könskorrigerande operationer på sina nyfödda.