EU har gått med på att ta emot närmare 40 000 afghanska medborgare, enligt EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson (S). Hon uppger att Tyskland ensamt är villigt att ta emot hela 25 000 av dessa.

Enligt EU-kommissionen har 15 medlemsländer redan evakuerat 28 000 människor från deras hemland, Afghanistan. Nu ska ytterligare cirka 40 000 afghaner ges bostad och försörjning.

Tyskland kommer att ta emot huvuddelen av de nyanlända, 25 000 personer, Nederländerna tilldelas 3 159, Spanien och Frankrike 2 500 vardera. Andra länder tar emot lägre antal, enligt uppgift från nyhetsbyrån AFP, skriver Aljazeera. Hur många som i denna omgång ska beredas plats i Sverige framgår inte av rapporteringen.

LÄS ÄVEN: Ytterligare 150 afghaner flugna till Sverige

– Jag tycker att det här är en imponerande handling av solidaritet, sa Johansson i torsdags.

Hon hävdade även att om man erbjuder fler afghaner tillträde till EU:s välfärd på ett kontrollerat sätt kommer det bidra till att begränsa antalet ”irreguljära ankomster”.

LÄS ÄVEN: Klart: Fler afghaner får stanna i Sverige

85 000 afghaner i EU:s gränsområden

Uppskattningsvis 85 000 afghaner har lämnat sitt hemland och tagit sig till EU:s gränsområden i hopp om att ta sig vidare in i unionen, uppger Aljazeera. I efterdyningarna av USA:s kaotiska militära tillbakadragande efter 20 års krig i landet och talibanregimens återkomst till makten har EU redan tagit emot 28 000 afghaner.

Samnytt skrev lördags att Utrikesdepartementet nyligen evakuerat ytterligare 150 personer till Sverige, huruvida dessa ingår i de aviserade 40 000 eller ej framgår inte. Däremot försäkrade utrikesminister Ann Linde (S) att ”arbetet med att hjälpa människor i Afghanistan som Sverige samarbetat med fortsätter med oförminskad styrka”.