Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen använde ”personlig diplomati” för att säkra ett vaccinavtal med Pfizer. Hennes stab vägrade sedan överlämna textmeddelanden skickade till företagets vd, Albert Bourla, när de begärdes ut av en journalist. Nu har EU:s ombudsman, Emily O’Reilly, begärt att von der Leyen offentliggör meddelandena.

I april förra året avslöjade New York Times att EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, och Pfizers vd, Albert Bourla, utbytt sms och samtal inför upphandlingarna om covidvaccin till EU-länderna. När en journalist senare begärde tillgång till informationen, vägrades åtkomst. Kommissionen tillbakavisade begäran om informationsfrihet och vägrade säga om textmeddelandena ens existerade, trots att von der Leyen själv har hänvisat till dem i media.

Europeiska ombudsmannen bevakar hur EU:s olika organ följer reglerna för öppenhet och transparens kring beslutsfattande. Nu har Emily O’Reilly, chef för Europeiska ombudsmannen, utfärdat en formell rekommendation som uppmanar von der Leyen att följa EU-kommisionens regler om informationsfrihet.

LÄS ÄVEN: Nu ska EU göras MER överstatligt

EU-kommissionen i kontakt med hemliga lobbyister

Enligt SvD misstänker O’Reilly att ”personer kopplade till EU-kommissionen träffat lobbyister som inte funnits med i EU:s öppenhetsregister – en databas där organisationer och dess företrädare som försöker påverka beslut i EU ska finnas med”. Daily Mail uppger även att EU-kommissionens ordförande använt sig av ”personlig diplomati” för att säkra ett avtal med Pfizer.

I ett uttalande i fredags kritiserade O’Reilly, kommissionen för att inte till fullo ha redogjort för von der Leyens kontakter med Pfizers vd, Albert Bourla, eller huruvida uppgörelsen med Pfizer gjordes via sms.

– Inga ansträngningar har gjorts för att verifiera om meddelandena finns, säger O’Reilly.

Istället har kommissionen meddelat att den enda information de har tillgång till är ett e-postmeddelande, ett brev och ett pressmeddelande. Meddelanden från von der Leyens mobiltelefon omnämns aldrig.

EU-kommissionen hävdar i ett uttalande att ett ”sms eller annan typ av snabbmeddelanden till sin natur är ett kortlivat dokument som vanligen inte innehåller viktig information om frågor rörande kommissionens politik, verksamhet och beslut” samt att ”kommissionens policy gällande registrering av dokument i princip utesluter snabbmeddelanden”.

LÄS ÄVEN: Ygeman tog beredskapspengar för ”klimatneutral el” – anklagas för korruption

Följer inte reglerna

Till dags dato uppges EU-kommissionen aldrig ha registrerat några sms överhuvudtaget. O’Reilly kallar detta för ”administrativa missförhållanden”. Hon menar att även snabbmeddelanden faller inom kommissionens definition av dokument.

– Detta uppfyller inte rimliga förväntningar på öppenhet och administrativa standarder i kommissionen. När det gäller rätten till tillgång till EU-handlingar är det innehållet i handlingen som har betydelse, oavsett format. Om snabbmeddelanden rör EU:s politik och beslut så ska de behandlas som EU-dokument. säger O’Reilly.

Hon säger även att ”EU-administrationen måste uppdatera sina rutiner för dokumentregistrering för att återspegla denna verklighet”. Ombudsmannen kräver nu att von der Leyens stab letar efter de efterfrågade meddelandena, och om de existerar, ”bör kommissionen bedöma om allmänhetens tillgång kan beviljas dem”, i linje med EU:s regler. Det är med andra ord inte säkert att innehållet blir publikt, även om meddelandena tas fram.

Von der Leyen ledde beställningen av Covid-vacciner för de 27 EU-länderna. Mer än hälften av doserna kommer från BioNTech-Pfizer, vilket gör företaget till den överlägset största leverantören. Många delar av kontrakten hemlighålls, exempelvis uppgifter om prissättning.