Förslagen går bland annat ut på att de som inte medverkar till att klarlägga sin identitet ska få avslag på asylansökan direkt.

Inom EU förhandlas det nu för fullt om unionens framtida migrationspolitik. Någon gemensam lösning tycks dock inte vara i sikte än på ett tag då flertalet länder vägrar gå med på att ta emot migranter och riskera hamna i samma situation som Sverige, Tyskland och Frankrike m fl.

I de sju lagförslagen föreslås hårdare tag mot migranter som inte samarbetar då de söker asyl. Det kan exempelvis handla om att de som anländer till ett EU-land och reser vidare till ett annat ska förlora rätten till dagsersättning och andra förmåner.

Dessa ska heller inte ges en ordinarie asylprövning, istället får man ett så kallat snabbförfarande där man utgår ifrån att migranten ifråga inte har ett skyddsbehov.

De som vägrar lämna fingeravtryck eller inte medverkar till att klarlägga sin identitet ska få avslag på asylansökan direkt utan prövning.

Migrationsminister Helene Fritzon (S) säger till Sveriges radio att Sverige inte tagit ställning till några av förslagen där sanktioner föreslås ”för vi är inte framme i förhandlingarna på det sättet att vi har satt ned foten i några av de delarna”.