I en färsk promemoria ställer sig Sveriges regering ”allmänt positiv” till att EU tar över den svenska rättsskipningen när det gäller vad man i Bryssel definierar som klimatbrott. I motsats till mördare, våldtäktsmän och terrorister ska enligt EU::s nya miljöbrottsdirektiv den som klassas som klimatbov även kunna fråntas rätten att ställa upp i allmänna val.

Med anledning av den globala klimatkris som från visst politiskt håll anses föreligga vill EU-kommissionen nu strama åt sitt miljöbrottsdirektiv. Det handlar om en rad revideringar jämfört med vad som gäller idag.

EU vill att straffsatserna för klimatbrott höjs rejält. Man vill också att rättskipningen på klimatområdet blir mer överstatlig och ”gränsöverskridande” så att exempelvis svenska miljöbovar kan åtalas och dömas i EU-federal domstol.

Medborgare kan berövas politiska rättigheter

Det mest uppseendeväckande förslaget är dock att EU vill kunna frånta den som befinns skyldig till ett klimatbrott sina politiska rättigheter. En partipolitiker som i regeringsställning eller opposition driver en politik som en EU-federal domstol anser är klimathotande skulle med förslaget kunna hindras att ställa upp för omval och eventuellt fråntas sina befintliga politiska förtroendeuppdrag.

EU-kommissionens förslag till reviderat miljöbrottsdirektiv kommenteras av det svenska regeringskansliet och Miljödepartementet i en promemoria utlagd på regeringens webbplats. I en sammanfattning klargör regeringen att man ”ställer sig allmänt positiv” till förslaget i alla dess delar och att svensk lagstiftning ”harmoniseras” så att revideringarna återspeglas.

Kan kräva grundlagsändring i Sverige

När det gäller att frånta personer i Sverige rätten att ställa upp i politiska val, menar regeringen att det kan hamna i konflikt med svensk grundlag så som den är skriven idag. Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna har dock gett tummen upp för att ge Bryssel mandat att ta över rättsskipningen på området. Man menar att det inte finns några subsidiaritets- eller proportionalitetsskäl att säga nej. Det öppnar även för en grundlagsändring i samband med höstens riksdagsval.

I Sverige fråntas inte ens fängslade terrorister, mördare och barnvåldtäktsmän rätten att rösta eller ställa upp i val. Med det reviderade miljöbrottsdirektivet fullt ut implementerat kan sådana åtgärder däremot vidtas mot den som anses göra skada på klimatet.