Antalet sekulära muslimer i Europa minskar. Allt fler blir istället radikaliserade. Varningen kommer från en professor vid ett universitet i Belgien.

Västvärldens levnadssätt och värderingar blir allt mindre tilltalande för Europas muslimer. Allt fler vänder sig till att följa en strängare riktning av islam. Uppemot 80 procent av kontinentens muslimer anser sig vara troende.

Det är professor Felice Dassettos uppfattning av läget om Europas muslimer. Dassetto är professor vid universitetet i Louvain i Belgien och har inriktat sig på studier om islam i den moderna världen. Enligt honom blir det allt vanligare att yngre människor söker sig till böner i moskéerna, skriver Il Giornale.

LÄS MER: Tysk larmrapport: Antalet salafister har fördubblats

Allt fler människor i Europa söker sig till den salafistiska riktningen. Salafism en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen som de uppfattar att den efterlevdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. De motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning inom islam.

Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan islam och Väst. Terrororganisationen Islamiska staten består av salafister.

– Salafismen fokuserar mycket på kvinnor och barn. Genom en mjukare version av salafism försöker de locka fler som sedan riskerar att radikalisera unga, säger Dassetto.

LÄS MER: Bostadsområde i Västerås tas över av salafister – polisen djupt oroad

När det gäller att integrera muslimer anser Dassetto att rådande politik inte fungerar. Trots flera försök av olika regeringar blir resultatet misslyckat.

– Studier visar att även den tredje och fjärde generationen, alltså barn av föräldrar som fötts i Europa fortsatt behåller sin tillhörighet till bakgrunden och tron.

Fler studier
Tidigare i år varnade den franska sociologen Olivier Galland om en ökad radikalisering i Europa och då särskilt bland yngre muslimer. Efter terrordåden i Paris år 2015 genomförde Galland en enkät med 7 000 muslimer i fyra olika regioner i landet. Den visade att 20 procent av muslimer anser att det är rättfärdigat med religiöst våld. I några skolor visar enkäten att över 40 procent av de muslimska eleverna har en radikal syn på sin tro.

LÄS MER: EU: ”Islam är vår framtid”

Galland har kritiserat många experter runt om i Europa för att ha en naiv syn på situationen med förklaringar om att radikalisering mestadels beror på socioekonomiska faktorer som fattigdom. Enligt sociologen kan det inte förenklas på det viset. Oavsett vilken bakgrund, ekonomi, syn på livet och var i landet de muslimska eleverna bor har de en mer radikal uppfattning än andra. Han menar att det handlar om effekten av islam som tro.

LÄS MER: Salafismen och antalet våldsbejakande islamister i Sverige har tiodubblats på tio år

Sverige
I somras publicerade Försvarshögskolan rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som togs fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. I rapporten fastställs att fundamentalistiska inriktningar inom islam har vuxit sig starkare i Sverige.

Bland annat skrämmer radikala predikanter till lydnad, moralpoliser bevakar kvinnor och barn hindras från att leka med barn av annan tro.