På måndagen gav ministerrådet i EU klartecken till att det omstridda upphovsrättsdirektivet kan börja implementeras. Att Sverige, efter påtryckningar från EU-nämnden, röstade emot hjälpte inte.

Ytterligare fem länders regeringar sade nej till direktivet. Det räckte dock inte för att uppnå vad som krävdes för att stoppa planerna.

LÄS MER: KLART: EU-parlamentet röstade ja till EU:s nya internetlagar

Delar av direktivet, framför allt artiklarna 11 och 13 har kritiserats för att leda till kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten på Internet och för att begränsa mindre medieaktörers möjlighet att nå ut till allmänheten.

Samtliga medlemsländer är nu förpliktade att implementera direktivet i sina respektive lagstiftningar inom två år. Hur långtgående de negativa effekterna av direktivet sedan blir är i nuläget svårt att överblicka.

LÄS MER: Schibsted och Bonnier betalade miljontals kronor för att få igenom länkskatten