Bland de som Facebook bannlyst permanent i den senaste utrensningen finns British National Party, English Defence League och Britain First. Enligt Facebook ägnar sig dessa åt att ”sprida hat eller attackerar eller efterlyser uteslutning av andra på grund av vem de är”.

Bannlysningarna genomfördes på torsdagen och innefattar utöver grupperna och organisationerna även ett flertal individer. Facebook hänvisar till sin Dangerous Individuals and Organisations policy. Denna gång har man tagit det hela ett steg längre då man också avser stänga av de som ”uttrycker lovord eller stöd” för de nu bannlysta grupperna.

Enligt Facebook är beslutet ett steg i företagets arbete mot ”organiserat hat”.

LÄS ÄVEN: Facebook stängde ned Tommy Robinson permanent efter avslöjande om BBC

Från Labour välkomnar man Facebooks bannlysningar. Partiets parlamentsledamot Yvette Cooper menar att det var på tiden och att åtgärderna är ett nödvändigt första steg. Hon efterlyser samtidigt mer oberoende reglering liksom kännbara böter för företag som anses agera för långsamt med ”illegalt, våldsamt och extremistiskt innehåll”.

I ett uttalande från Knights Templar International, en av de bannlysta grupperna, uttrycker man sin förfäran och överväger nu rättsliga åtgärder. Man påpekar att man aldrig funnits skyldiga för något brott och kallar utvecklingen för något ”som hade fått sovjeterna att rodna”.