Den federala amerikanska myndigheten FTC har utfärdat ett rekordstort bötesbelopp mot Facebook. Den sociala mediejätten ska betala fem miljarder dollar, cirka 47 miljarder svenska kronor, för brister i hur man hanterat sina användares persondata.

Böterna ingår som en del i en uppgörelse som Facebook träffat med FTC efter att myndigheten företagit en utredning kring hur användarnas personliga integritet åsidosatts. Uppgörelsen ska godkännas i domstol innan böterna betalas.

Facebook har samtidigt träffat en uppgörelse med den amerikanska finansmyndigheten SEC gällande relaterade oegentligheter. I det fallet handlar det om att man vilselett marknaden om hur de känsliga personliga uppgifterna har använts. Facebook har inte erkänt brott men accepterat att betala 100 miljoner dollar, cirka en miljard svenska kronor, till SEC enligt uppgörelsen.

Vissa i FTC:s styrelse anser att Facebook kommit för lindrigt undan och vill utöver böterna också se en reglering av Facebooks affärsmodell så att företaget inte kan fortsätta använda de känsliga personliga uppgifter om användarna som man har tillgång till på ett skadligt sätt.