I fredags uppmärksammade bland andra SVT att Transportstyrelsen avslog en ansökan om en personlig namnskylt med ordet TRUMP eftersom det ”kan uppfattas som stötande”. Samhällsnytt kan idag avslöja att tidigare i år har CASTRO tillåtits stå på en annan registreringsskylt. Myndigheten har samtidigt svårt att förklara sin ståndpunkt.

I beslutet att avslå bokstavskombinationen TRUMP som en personlig namnskylt för en bil i augusti stod följande motivering till beslutet:

”Den teckenkombination ni begärt kan uppfattas som stötande”.

Det som myndigheten inte anser vara stötande är namnet på den kommunistiska diktatorn Fidel Castro som styrt Kuba i 50 år. Enligt Transportstyrelsens register med fordonsuppgifter godkände myndigheten i februari 2019 skylten för en bil i södra Sverige:

Enligt olika uppskattningar avrättades mellan 15 och 17 tusen personer av staten under åren Castro var vid makten – många av dem på grund av deras politiska uppfattningar.

Samhällsnytt har ställt en fråga till Transportstyrelsen hur det kommer sig att ordet TRUMP anses väcka anstöt medan efternamnet på en kommunistisk diktator ansvarig för tusentals död inte gör det.

I ett mejlsvar besvaras frågan av myndighetens utredare Eva Isaksen som hävdar att myndigheten är ”helt politiskt neutral”:

” Att ansöka om en personlig skylt är ett aktivt val där vi som myndighet har ett ansvar att hålla skyltarna så neutrala som möjligt.

Vad gäller ordvalet stötande när det handlar om avslaget gällande  TRUMP så är det ett samlings ord som vi använder när vi tar beslut.Ordet kan uppfattas som att vi känner anstöt gällande personen TRUMP vilket inte stämmer.

Våra kriterier för avslag är ord som anspelar på; droger, sex, svordomar, religion, kriminalitet, sjukdomar och politik.

Vi är helt politiskt neutrala och har som avsikt att hålla skyltarna lika neutrala. Vad gäller den personliga skylten CASTRO; har personen som ansökt om den skylten det efternamnet. Hade personen som sökt TRUMP haft det efternamnet så hade personen troligen blivit tilldelad skylten.”

Vi har verifierat uppgiften om att personen som fått skylten CASTRO har samma efternamn. Denna förklaring brister dock i sin logik – därför har vi ställt en följdfråga till myndigheten:

Logiken i lagen och svaret baseras på subjektiva kriterier – nämligen hur skylten kan uppfattas av andra och inte av vilken anledning skylten har just detta namn. Det är sannolikt att en namnskylt med ordet CASTRO kan uppfattas som en hyllning till Kubas före detta diktator och på grund av detta väcka anstöt hos allmänheten. Det är också uppenbart att CASTRO anspelar på politik.

Varför ersatte Transportstyrelsen subjektiva kriterier (hur skylten kan uppfattas av andra) med objektiva (av vilken anledning skylten har detta namn) just i detta fall?

I skrivande stund har vi inte fått något svar från Transportstyrelsen. Tidigare godkände myndigheten även en skylt med ordet OBAMA. Enligt Expressens artikel om skylten från 2011 när den uppmärksammats hette bilens ägare inte Obama.

LÄS ÄVEN SAMHÄLLSNYTTS REPORTAGE FRÅN KUBA: Kuba – det socialistiska paradiset