På torsdagen föll dom i Stockholms tingsrätt i målet mot det ’ensamkommande flyktingbarnet’ Muhammad Hussaini från Afghanistan som den 31 augusti förra året i samband med ensamkommandestrejken på Medborgarplatsen i Stockholm knivhögg polismannen Ted Eriksson i nacken. Påföljden blir fem års fängelse och utvisning.

Attacken var helt oprovocerad. Ted hade änglavakt, om hugget träffat bara lite annorlunda kunde det ha varit dödligt. Ted uppger sig vara nöjd med fängelsedomen men vittnar om att tiden efter attacken varit extremt kämpig. Han tycker också att det är viktigt att polisens utsatthet diskuteras.

Hussaini ska även betala ett skadestånd till Ted på 100 000 kronor. Det är oklart om Husseini har möjlighet att betala beloppet själv eller om skattebetalarna får rycka in.

Åklagaren hade yrkat på tio års fängelse men domstolen nöjer sig med hälften på grund av gärningsmannens låga ålder. Husseini har uppgett att han är 17 år gammal men belägg finns för att han är betydligt äldre, något som även ett medicinskt ålderstest visat. Ändå döms Husseini inte som vuxen.

Det innebär att Husseini blir fri om drygt tre år. Han ska då utvisas. Det är oklart huruvida utvisningen till Afghanistan kommer att kunna verkställas.

Husseini har under såväl asylprocessen som under brottsutredningen agerat som om han haft psykiska problem, av allt att döma för att lättare få uppehållstillstånd respektive lindrigare påföljd. Den rättspsykiatriska undersökning som genomfördes kom dock fram till att Husseini simulerat symptomen.

Husseini döms utöver knivattacken mot polismannen Ted Eriksson även för två fall av misshandel som han tidigare gjort sig skyldig till på en gymnasieskola där han var inskriven. Det blir dock ingen extra påföljd för de brotten.