Någon överenskommelse om centralstyrd och allomfattande fördelning av de migranter som smugglas till Europa över Medelhavet har inte gått att nå. Nu har dock regeringarna i fem EU-länder enats sinsemellan. Det rapporterar bland annat Europaportalen.

Det var vid ett nyligen avslutat möte på Malta som representanter för Frankrike, Italien, Malta, Finland och Tyskland kom överens om att öppna gränserna för de migranter, ofta utan asylskäl, som anländer till hamnar i framför allt Italien och Malta med hjälp av aktivistfartyg från så kallade NGO-organisationer som hjälper människosmugglarna.

Italiens medverkan i överenskommelsen möjliggörs av att regeringen ombildats och Lega med inrikesminister Matteo Salvini i spetsen manövrerats ut och därmed den strama hållning mot illegal invandring som implementerades under den förra regeringen.

Överenskommelsen innefattar samtidigt inte migranter som förs iland i Grekland och Spanien. Dessa utgör idag en majoritet av den illegala människosmugglingstrafiken över Medelhavet.

Alla detaljer i överenskommelsen är ännu inte kända men från Bryssel uttalas lovord: ”Äntligen rör vi oss i den riktning som EU-parlamentet stakat ut”, sade exempelvis EU-parlamentets talman, den italienske socialdemokraten David Sassoli, i en kommentar. Det är oklart hur stort folkligt stöd beslutet har i de fem länderna.

Överenskommelsen ska presenteras för EU-ländernas samtliga migrationsministrar den 8 oktober i förhoppning om att fler länder ska ansluta sig.

Tidigare har hållningen varit att alla EU-länder ska tvingas in i ett fördelningssystem och att inget land bör få ”smita undan ansvar” genom att bestämma över sina egna gränser och sin egen migrationspolitik. Alla försök att implementera ett sådant system har dock misslyckats och nu prövas i stället frivilliga lösningar.

Tillträdande EU-kommissionsordförande, den tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen, har aviserat att hon ämnar ta nya tag i frågan om ett tvingande fördelningssystem för illegala migranter. I ryggen har hon ett beslut från EU-domstolen om att ett sådant får införas och att de länder som sagt nej kan köras över.