Med start vid höstterminen senare i år introduceras en ny kurs på Karlstads universitet som syftar till att ”introducera feministiska postkoloniala teorier och kritiska rasstudier ur ett genusperspektiv”. Enligt forskaren Tobias Hübinette är detta en milstolpe i svenskt utbildningsväsende ”som just explicit behandlar kritisk rasforskning i Europa”.

Hübinette, med ett förflutet som vänsterextremist i bland annat AFA och ett flertal ökända rasistiska uttalanden om vita, uppmärksammar i dag den nya utbildningen på sin blogg.

Enligt Hübinette är motståndet mot att studera och forska om ras störst i just Sverige vilket han menar beror på att man innan 1960-talet var det land i västvärlden som allra mest investerat i ett specifikt svenskt rastänkande för att därefter bli det land i hela världen som har investerat allra mest i en specifik form av svensk färgblind antirasism.

Detta ska i sin tur ha lett till att Sverige i dag både är världens första och enda antirasistiska suveräna statsbildning och att Sverige idag styrs av världens första och enda antirasistiska och feministiska regering.

Sedan dess har den svenska forskarvärlden enligt Hübinette ignorerat alla frågor om ras vilket institutionaliserades och permanentades efter att Sverige avskaffade rasbegreppet som första land i världen genom ett regerings- och riksdagsbeslut i början på 00-talet. Därför välkomnar han nu den nya kursen på Karlstads universitet som ger 7,5 högskolepoäng.

I kursen ingår bland annat moment som svart feminism och muslimsk feminism, nordisk kolonialism och ”rasialiserat” förtryck i relation till sociala kategorier såsom kön, ras, etnicitet och religion.