I Stockholm har man länge fått stå ut med icke-fungerande ”feministisk” snöröjning. Tanken med den har beskrivits vara prioritering av förskolor, bussar och gång- och cykelvägar framför bilvägar men kritiken har varit hård över att det som i verkligheten förefaller prioriteras är cyklar.

I en krönika i Aftonbladet skrev Lena Mellin 2019 när konceptet infördes att Stockholms feministiska snöröjning inte alls gynnar damer som hon själv. Stadens trottoarer beskrevs som livsfarliga att promenera på, med nedtrampad och tillplattad snö som sedan fryser på och blir till is. Samtidigt var cykelbanorna ungefär lika snöfria och torra som under högsommaren.

Säkrare vara cyklist än fotgängare

När Mellin kontaktade Stockholm stads avdelning för klagomål fick hon ett svaret att både cykelbanor och gångbanor ska snöröjas men att cykelstråken får positiv särbehandling genom att dessutom sopsaltas är ett politiskt beslut som trafikkontoret verkställer.

Cykelbanorna är alltså säkrare och prioriteras före trottoarerna – trots att många fler människor går än cyklar. Detta beskrev Mellin 2019 som ”komplett vansinne”. Nu, två år senare, är det inte mycket som har förbättrats.

Även i år är det många stockholmare som ryter ifrån med anledning av den politiska profilen på snöröjningen. Än en gång är det cykelbanor som prioriteras medan trottoarerna inte snöröjs ordentligt.

Kvinna halkade på trottoar och bröt handleden

”Benen bara försvann under mig”, säger Kungsholmsbon Birgitta Löwstett, som halkade på en isfläck och bröt handleden när hon försökte ta emot sig själv, till tidningen Mitt i.

I sociala medier sprids nu bilder tagna runt om i Stockholm som föreställer helt torra och isfria cykelbanor precis bredvid trottoarer som är snöiga, slaskiga, isiga och hala. Många har hört av sig till Mitt i och sagt att det är tydligt att cyklisterna prioriteras på fotgängarnas bekostnad.

Foto: Cyklandeombud.se

Men inte ens alla cykelbanor verkar – av bilder att döma – tas omhand tillräckligt av stadens feministiska snöröjning.

LÄS ÄVEN: Skenande mångmiljardnota för grön cykelpolitik i Stockholm