Efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet inför valet aviserade att man vill införa ett tredje fiktivt kön ska Socialstyrelsen nu utreda frågan. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna motsätter sig dock förslaget medan Moderaterna sagt sig vara tveksamma.

I Sverige finns en handfull personer som inte vill identifiera sig som vare sig man eller kvinna. För att tillmötesgå dessa vill en riksdagsmajoritet införa ett så kallat icke-binärt kön som saknar biologisk motsvarighet och bestämning.

Hittills har det ansetts vara en privatsak om en person vill identifiera sig som något annat än de två existerande könen, men nu kan det komma att bli en officiell angelägenhet. För att det ska bli möjligt krävs dock en lagändring.

Inom ramen för förslaget vill man också att hela systemet med personnummer görs om så att det blir könsneutralt. Sedan personnummer infördes har den tredje siffran efter strecket använts för att tydliggöra om det är en flicka eller pojke som kommit till världen men om förslaget blir verklighet kan önskemål tillgodoses från föräldrar som inte vill ge sitt barn ett bestämt kön.

Det finns även de som vill gå längre än att bara införa en tredje icke-binär könsbestämning. Vissa menar att det finns åtminstone ett drygt 30-tal kön vid sidan av man och kvinna medan andra anser att det rör sig om så många som 700 eller fler.

1177 Vårdguiden har en informationssida där man slår fast att antalet kön i princip är obegränsat – ”Det är bara du själv som kan veta vad du har för könsidentitet”.

Lars Grönvik, som är enhetschef på Socialstyrelsen och knuten till utredningen, säger i ett uttalande till media att han anser det vara ”mer relevant för samhället” om könstillhörighet utgår från varje persons egen åsikt om sig själv än den biologiska verkligheten. Grönvik menar att ”kön är mer komplext” än att det bara går att dela upp människor i män och kvinnor.

Det framgår inte om det ska bli möjligt att ambulera mellan olika kön och hur ofta man i så fall ska kunna registrera en ny könstillhörighet hos folkbokföringen. I Sverige finns även personer som inte identifierar sig som människa utan exempelvis som katt. Det är oklart om och i så fall hur den gruppen ska hanteras inom ramen för utredningen.