Efter att Parispolisen satt upp en databas över fingeravtryck i samarbete med nordafrikanska länder kunde 216 av 229 påstått underåriga flyktingar identifieras som vuxna.

Systemet hos Parispolisen inrättades för ett drygt år sen och skapades i samarbete med myndigheter i Algeriet, Marocko och Tunisien. Totalt har man begärt ut information om 939 migranter.

Av de 229 migranter som påstått sig vara barn avslöjades 94 procent som vuxna. Bland åldersfuskarna var den överlägset största andelen algerier.

Brott begångna av så kallade ensamkommande flyktingbarn är ett problem som ökar i Paris och andra städer i landet. Enligt siffror var ensamkommande från Nordafrika inblandade i diverse brott i 7 988 fall under 2020, en ökning med 20 procent jämfört med 2019.

Droger och designerkläder

Omkring 1 000 ensamkommande finns i dag i Paris. Dessa stod för 28 procent av alla brott begångna av underåriga i huvudstaden i fjol, en ökning med 17 procent jämfört med året innan.

I en färsk rapport konstateras också att upp till 75 procent av brott begångna av underåriga migranter i Paris involverar misstänkta från de tre nordafrikanska länderna.

Många ägnar sig åt brott för att kunna missbruka droger och köpa dyra designerkläder. Många går också omkring beväpnade med vapen eller knivar.