Finland har fått en ny lag som reglerar fastställande av kön. Den nya lagen, vilken beskrivs som progressiv, är utformad för att göra det lättare för transpersoner att ändra juridiskt kön. Processen har delat det finska parlamentet och omröstningen har föregåtts av hård debatt. Finlands statsminister Sanna Marin har varit pådrivande för lagändringen.

Den föregående lagstiftningen, kallad Lagen om fastställelse av transpersoners könstillhörighet, började gälla under 2003 och ställde ett flertal krav som skulle uppfyllas innan ändring av juridiskt kön kunde godkännas. Ett sådant krav var att personen skulle vara steriliserad alternativt bevisat infertil. Det krävdes också utlåtande från två psykiatriker som intygade att det gick att påvisa en diagnos om psykisk ohälsa.

Blir lättare att ändra juridiskt kön

Enligt den nya lagen är det tillräckligt med att personen är myndig för att juridiskt kön ska kunna ändras. Med medicinska och psykiatriska rekvisit borttagna är det istället personens självidentifikation som är det betydelsefulla. Kritiker av den gamla lagstiftningen har gjort gällande att den var utformad för att hindra transpersoner från att skaffa barn. I den nya lagstiftningen finns emellertid ingenting som hindrar dem från att göra detta.

Det finska parlamentet har varit delat i frågan. Merparten av ledamöterna som tillhör Finlands styrande koalition har röstat för lagändringen. Kristdemokraterna och Sannfinländarna har motsatt sig ändring av rådande lagstiftning.