Under den finska riksdagens frågestund på torsdagen gjorde både statsminister Antti Rinne och justitieminister Anna-Maja Henriksson klart att man inte avser att aktivt hjälpa finska medborgare i lägret att ta sig till Finland.

I lägret i Syrien har man samlat tiotusentals IS-kvinnor och deras barn efter att terrorgruppens så kallade kalifat kollapsat. Här finns medborgare i en lång rad olika länder.

I Finland har man ännu inte beslutat hur man ska göra med de finska medborgare som anslutit till Islamiska staten och idag finns i lägret. På frågan från Sannfinländarna, som ser kvinnorna som en säkerhetsrisk och vill att barnen omhändertas, om hur man avser agera svarade utrikesminister Pekka Haavisto att regeringen utreder vilken hjälp som behövs.

LÄS ÄVEN: IS-kvinnor talar ut: ”Ber att Allah ska använda oss för jihad”

– Där finns många små barn. Om finländska medborgare söker sig till konsulatet, ska de naturligtvis få komma hem, sa Haavisto.

Lag tillämpas inte
Från statsminister Antti Rinne lät det dock annorlunda. Medan Rinne menar att frågan är komplicerad söker regeringen en lösning som moraliskt och etiskt motsvarar folkets åsikter, och även säkerhetsaspekten beaktas, ska lagen om konsulära tjänster inte tillämpas i det här fallet.

Vidare anser Rinne att man inte kan stämpla hela gruppen förrän sakerna har utretts grundligt och påpekar att de som nu befinner sig i al-Hol åkte till IS-kalifatet innan det blev straffbart enligt finsk lag.

– Att gå med i verksamheten hos en terroristorganisation, att resa dit för att syssla med underhåll, för att laga mat – är det inte per definition att stöda och delta i terrorverksamhet? undrade Sari Essayah, ordförande för KD:s riksdagsgrupp.

Även justitieminister Henriksson avvisar all slags aktiv hjälp till finska medborgare i lägret.

– Statsministern har klart slagit fast att de här människorna inte aktivt ska hjälpas tillbaka hem. En annan sak är om de självmant kommer hit. Klart att vi då inleder en förundersökning, klart att barnskyddsmyndigheterna vidtar åtgärder, förtydligade Henriksson.

IS-barn ett hot mot finska samhället
Tidigare har den finska säkerhetspolisen bedömt att barn som utsatts för våld och propaganda i IS-lägren kan utgöra ett säkerhetshot för Finland ifall de inte lyckas integrera sig i det finska samhället.

Mord i al-Hol-lägret
På fredagen rapporteras om en ung kvinna som dödats i lägret för att hon inte följt terrorgruppens regler.

– Folk vågar inte svara, eftersom de hotas med döden. IS har stark kontroll över lägret och folk är rädda och svarar inte på våra frågor. Tills nu vet vi inte ens vem som har dödat henne, säger den ansvariga som av säkerhetsskäl vill vara anonym.

LÄS ÄVEN: IS-kvinnor bränner ned ”otrognas” tält i flyktingläger

Enligt lägerledningen bröt kvinnan mot de mest hårdföra IS-kvinnornas regler och straffades av kvinnor inom IS moralpolis Hisbah.

– Till exempel eldar de upp tälten om personer inte följer regelverket, säger en av de ansvariga. Ekot har sett bilder som sägs visa hur tält bränts i lägret. Den yttersta bestraffningen är döden.