I Finland är läraryrket lika populärt som läkaryrket. Skolelever har stor disciplin och föräldrar uppvisar stor respekt för lärare. Nu vittnar en finsk rektor om chocken han fick när han i stället började arbeta i Sverige.

I den senaste Pisa-mätningen 2015 hamnade Finland på en femteplats medan Sverige hamnade betydligt längre ner i OECD:s mätning, uppger SvD.

– Skolsystemet i Sverige har väldigt många brister, säger Mikael Hakola, rektor på Profilskolan i Vällingby i Stockholm, till tidningen.

Lärare är auktoriteter i Finland

Mikael Hakola har tidigare varit lärare och rektor i Finland, men nu arbetar han i Sverige sedan några år tillbaka. Han upplever att den svenska skolan har många brister. Det finns en stor skillnad på hur läraryrket uppfattas. I Finland måste man till exempel utföra en provundervisning när man söker in till lärarhögskolan – för att visa att man är kreativ.

– I Finland har man enormt hög status. Det är jättefint att vara lärare, säger han.

Relationen mellan lärare och elev är väldigt annorlunda i Finland, säger Hakola. I Finland är lärare auktoriteter som eleverna ser upp till.

– När jag pratar med andra finska lärare som kommit till Sverige är många chockade över hur ordningen i klassrummen och respekten gentemot lärarna skiljer sig, säger han till SvD.

Han säger också att svenska föräldrar saknar respekt för läraren och att de hela tiden tycker att skolan ska lyda dem.

”I Sverige ska läraren vara kompis med eleverna”

Det brukar vara ungefär lika svårt att komma in på lärarlinjen som på läkarutbildningen i Finland. Hakola kritiserar den förhållandevis nya inställningen man har gentemot lärare i Sverige.

– Så var det i Sverige också förr, men statusen försvann någon gång där när man bestämde att man skulle vara mer kompis med eleverna, än lärare.

Läroplikt i Finland

I Finland har inte barn skolplikt. De har läroplikt. Detta innebär att eleverna inte får ha ett enda underkänt för att få sitt slutbetyg. I Sverige behöver man bara närvara på lektionerna för att kunna få slutbetyget – även om man skulle ha underkänt i alla ämnen.