En ökning av antalet migranter med falska pass har konstaterats av Migrationsverket sedan i höstas. Passen uppges vara av turkiskt ursprung, välgjorda och svåra att avslöja, varför det inte kan uteslutas att endast toppen av ett isberg har upptäckts. Nu ska samtliga turkiska pass hårdgranskas.

Sverige har kritiserats för att vara det land som har störst avsaknad och lägst krav när det gäller migranters ID-handlingar. Nio av tio som söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige kan inte styrka sin identitet. Förfalskade ID-handlingar förekommer också.

Sådana handlingar av en kvalitet som kan lura svenska Migrationsverket är emellertid dyra och inget som verkligt utsatta flyktingar kan skaffa sig. Priset för att få ett sådant tillverkat åt sig ligger på mellan 100 000 och 200 000 kronor. Sedan tillkommer ungefär lika mycket i kostnad för resa med en människosmugglare.

Bara sedan i höstas har runt 400 turkiska pass måst skickas på extra kontroll, varav ungefär var tionde visat sig vara förfalskat. Migrationsverket vet inte hur länge den här specialgranskningen måste fortsätta eller om den kan behöva införas för pass även med andra ursprung.

Magnus Bengtsson, som är processägare för asylärenden vid Migrationsverket, bekräftar att det rör sig om mycket avancerade förfalskningar:

– Det är inte vem som helst som kan göra så här bra kvalitet. Det krävs väldigt bra utrustning och tillgång till teknik för att lyckas så här bra.

Förfalskningarna har polisanmälts men har inte lyckats förmå de migranter man ertappat med sådana pass att avslöja varifrån de fått dem. Det framgår inte vilken procedur som tillämpas för de migranter som på det här sättet försökt fuska sig in i Sverige, om de skickas tillbaka med automatik eller får en chans att stanna ändå.