En lärare som tilldelat en elev ett lägre slutbetyg än vad föräldrarna kunde acceptera blev misshandlad med knytnävsslag och strypgrepp i en skolkorridor. Tingsrätten friade fadern med motiveringen att han troligen ”kände en inbillad nödvärnssituation”. Många är kritiska till domen och åklagaren har nu överklagat den.

Det var i maj 2017 som en elev vid Spånga grundskola i det invandrardominerade området Spånga i nordvästra Stockholm hade erhållit slutbetyget B istället A i religion. SO-läraren blev därför oanmält uppsökt och konfronterad av elevens föräldrar under arbetsdagen i skolan, rapporterade DN.

Enligt läraren möttes han av eleven som grät över sitt betyg samtidigt som föräldrarna uppmanade honom att höja elevens slutbetyg i religionskunskap från betyget B till betyget A. Läraren upplevde föräldrarna som hetsiga och hotfulla i både sitt kroppsspråk och beteende.

Därefter krävde föräldrarna att läraren skulle följa med till rektorn för att där höja elevens betyg vilket var något som han vägrade och förtydligade att slutbetyget stod fast. Läraren har i polisförhör berättat att han upplevde det som omöjligt att samtala med föräldrarna och försökte därför avsluta samtalet. När han skulle stänga dörren till sitt arbetsrum ska föräldrarna ha hindrat honom genom att fysiskt pressa sig in i dörröppningen till arbetsrummet. Sedan ska fadern ha attackerat läraren genom att ta ett strypgrepp på honom.

LÄS ÄVEN: Dramatisk ökning av våld i skolor

Läraren lyckade ta sig loss från strypgreppet men då attackerade fadern igen genom att slå läraren i ansiktet med ett knytnävsslag. Därefter ska fadern ha slitit av sig sin jacka och velat fortsätta slagsmålet men då blivit avbruten av två lärarkollegor som bevittnat händelsen på avstånd. Den ena lärarkollegan gick emellan för att stoppa bråket och då ska fadern även utdelat slag mot honom. Därefter lämnade föräldrarna platsen.

Redan samma dag gjorde skolans rektor en polisanmälan om våld mot tjänsteman. Efter händelsen hade rektorn ett möte med föräldrarna som då aldrig nämnde för henne att även läraren skulle ha använt våld. Det uppges därför vara en efterhandskonstruktion som föräldrarna nu börjat använda i samband med rättegången.

Vittnesuppgifter
I polisförhör uppger lärarkollegan att han först hörde ett tumult utanför lärarrummet och gick dit för att se vad som hände. Då såg han hur fadern tog strypgrepp på läraren som sedan lyckades ta sig loss. Fadern svarade med att attackera läraren med ett knytnävsslag i ansiktet. Enligt lärarkollegan upplevde han läraren som kontrollerad i situationen medan föräldern var arg och upprörd.

Eleven och modern vittnade för fadern och menar att läraren stängt igen dörren på ett sätt som resulterade i att hon gjorde sig illa. Därefter har det enligt dem vevats med armar i dörröppningen och läraren ska ha slagit fadern som sedan svarade i nödvärn.

Tingsrätten
När Solna tingsrätt bedömer situationen anser man att vittnesuppgifterna går isär och att det hela var ”snabbt och tumultartat”. Vidare skriver domstolen att alla parter har varit upprörda vilket troligen innebär att ingen faktiskt uppfattat vad som egentligen hände. Detta trots att läraren och kollegan har dokumenterat händelsen med bilder och även berättat detaljerat om händelsen.

Läraren är förvånad över domen eftersom hela fem kollegor i lärarrummet hörde eller såg att föräldrarna var otroligt upprörda över att deras son fått B och inte A i religion.

– Det var mer eller mindre en chock när domen i Solna tingsrätt föll. Hur ska vi lärare kunna arbeta ta det ansvar vi har om rättsväsendet inte står på vår sida i vår tjänsteutövning, undrar läraren.

Tingsrättens motivering löd:

Mot bakgrund av [lärarens] och [lärarkollegans] uppgifter och även moderns och elevens uppgifter, anser tingsrätten att det inte kan uteslutas att det var fadern som träffades av [lärarens] hand och att fadern i den stressade situation som han då befann sig i uppfattade att [läraren] uppsåtligen utdelat ett slag mot honom som han hade rätt att freda sig mot (Inbillad nödvärnssituation).

Tingsrätten beaktar vid denna bedömning att det varit fråga om ett mycket snabbt och tumultartat händelseförlopp där samtliga inblandade varit upprörda och förmodligen har agerat reflexmässigt utan att vid tillfället fullt ut hinna uppfatta vad som egentligen hände. Med beaktande av hela situationen kan det därför enligt tingsrättens uppfattning inte anses uppenbart oförsvarligt att fadern i den stressade och tumultartade situation som han då befann sig i agerade på det sätt han gjorde. Åklagaren har alltså inte visat att nödvärnsinvändningen framstår som obefogad.

 

Överklagar
Kammaråklagare Caroline Frohm har överklagat domen och skriver att hon anser att tingsrätten har gjort en felaktig värdering av bevisen. Hon åberopar även ytterligare två lärarkollegor som vittnen.

Läraren och lärarkollegan anser att domen är ett slags symtom på ett förändrat samhällsklimat där lärarnas status har urholkats och allmänhetens rättsmedvetande inte går i takt med juristernas.

Även Lars Santelius, ombud på Lärarna Riksförbund, instämmer i att tingsrättsdomen är märklig. Santelius menar att det är problematiskt när en lärare i sin tjänsteutövning blir angripen och resonemanget handlar om att höja en elevs betyg. Nu hoppas han att hovrätten tar upp fallet och ändrar domslutet.

Fler fall av hot och våld mot lärare
Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat att hot och våld ökar i skolor runt om i Sverige. I artikeln om den aktuella läraren framkommer det även att en annan skola i Stockholm upprättat en polisanmälan om misshandel efter ett utvecklingssamtal som uppges ha slutat i knytnävsslagsmål. I november förra året dömdes en förälder för hot mot tjänsteman efter en rad hotfulla e-postmeddelanden till en lärare.

LÄS ÄVEN: Lärare avvisade elev som skapade kaos under lektion – nu krävs Malmö Stad på 25 000 kronor

Även SVT har uppmärksammat hot och våld mot lärare. En rektor i Västerås berättade att skolan har haft incidenter där föräldrar har konfronterat lärare och bland annat sagt, ”ger du inte eleven det här betyget så ska du veta att saker och ting kommer att hända”.