➤ VÅRDKAOSET På senare år har akutmottagningarna vid de större sjukhusen tvingats införa omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda personalen mot våld och hot från framför allt anhöriga till kriminella patienter som kommer in med skott- och knivskador. Nu tvingas även sjukhusens förlossningsavdelningar utrusta barnmorskor och annan vårdpersonal med överfallslarm. Detta på grund av hot och våld från de födande kvinnornas äkta män och andra manliga anhöriga.

Det är i Malmö som problemen med hot och våld från blivande och nyblivna pappor och andra manliga anhöriga är värst. Marie Jensen, som är sjuksköterska och säkerhetshandläggare på Universitetssjukhuset i Malmö och Lund är bedrövad och säger till tidningen Vårdfokus att hon tycker ”det är deppigt att det ska behövas och tråkigt att vi har den här utvecklingen”.

Hon berättar om hur hot, förolämpningar och allmän respektlöshet mot personalen numera tillhör arbetsvardagen för personalen på kvinnokliniken i Malmö och att det är problem som eskalerat kraftigt på senare år. Även rena dödshot såsom ”jag ska döda dig”, ”jag ska fixa dig” och ”jag ska fixa läkaren” förekommer. Därför har sjukhusledningen beslutat att all personal – barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare osv – på avdelningarna ska bära överfallslarm när de är i tjänst.

Att det rör sig om ett nytt fenomen bekräftar kvinnor som fött barn i det gamla Malmö och som aldrig sett den här sortens situationer uppstå när de legat inne på sjukhuset. En av dem är författaren och samhällsdebattören Katerina Janouch som på Twitter kommenterar uppgifterna om hot och våld i förlossningsvården så här:

Marie Jensen berättar att det blivit ”allt vanligare med incidenter mot personal på förlossningen, kvinnoklinikens akutmottagning och neonatal-avdelningen”. Hon säger också att det inte är de födande kvinnorna som uppträder på det sättet utan ”anhöriga män”, dvs de nyfödda barnens fäder och andra manliga släktingar.

Pia Teleman, som är verksamhetschef för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö bekräftar till tidningen Vårdfokus den bild av hot- och våldsutvecklingen som Marie Jensen redogör för. Teleman vill inte i klartext säga vilken grupp fäder och manliga anhöriga det är man har problem med. Hon låter ändå detta framgå indirekt av formuleringar som att det rör sig om anhöriga ”som har rätt mycket i bagaget i form av traumatiska upplevelser”.

De överfallslarm som det nu blir obligatoriskt för förlossningspersonalen att bära är kopplade till entrén som sedan länge av liknande skäl bevakas av väktare. Dessa kan med larmen snabbt tillkallas till avdelningen när någon anhörig blir hotfull eller våldsam.

Upphandling av larm är i full gång och man hoppas att all personal ska ha utrustats med sådana under 2018.