Debatten om bioenergi har blivit allt starkare, där allt fler kritiska röster hörs. Inte minst har detta blivit aktuellt då den nya regeringen aviserat en drastisk minskning av reduktionsplikten för svenska drivmedel. Nu säger Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers och expert inom markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser, att reduktionsplikten kanske borde avskaffas helt och hållet.

Biodrivmedel har under ett bra tag nu kritiserats för att blunda för den effekt de har på djur och natur i andra delar av världen. Trots att EU ställer allt hårdare krav återfinns exempelvis palmolja i drivmedel, som utvinns genom skövlad regnskog. Under 2021 gick Naturskyddsföreningen ut med att mer än hälften av den palmolja som EU importerade gick till biodiesel, bland annat till svenska fordon. Men även om den vore helt fri från palmolja blir det ändå en indirekt effekt, om andra länder tillåter det.

 I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Nature hävdar en grupp forskare att reduktionsplikten inte är så klimatvänlig som den framställs. ’

– I takt med EU:s stora klimatsatsning ”Fit for 55” kommer att vi att uppta femtedel av unionens åkermark för att framställa bioenergi. Det kommer att leda till undanträngning av matproduktionen som i sin tur innebär att EU måste importera mat från länder utanför EU. Det är vad vi kallar en outsourcing av utsläppen. Vi menar därför att storsatsningen på bioenergi kommer att leda till indirekta koldioxidutsläpp som inte kommer att bokföras som utsläpp från EU. Vi måste titta på hela bilden, säger Stefan Wirsenius till TN.

Han menar att det inte alls är ett nollsummespel som det påstås, alltså att den koldioxid som släpps ut binds av bioråvaror som skördas för tillverkningen av biodrivmedel.

– Om vi skulle producera biodrivmedel för hela världens transportsektor skulle vi behöva avskoga resten av världen eftersom det handlar om så stora volymer, säger han vidare.

Palmoljan har väldigt dåligt rykte och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, och den känsliga och utsatta regnskogen i de länder där plantagerna breder ut sig. Och vad gäller till exempel RME, ett samlingsnamn på biodiesel som i huvudsak har vegetabiliska oljor som råvara, så kommer den från raps som odlas på åkrar och därmed blir kalkylen diskutabel om syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet, avfärdar dock kritiken mot biodrivmedlen och menar att det är ett ”omistligt verktyg” om man ska klara av ”klimatkrisen”. Bolund är även förespråkare av att lägga ner kärnkraften.