Förhoppningen är att den i framtiden ska kunna ge tillbaka talförmågan till människor som förlorat sin röst på grund av förlamning eller sjukdomar som halscancer, ALS och Parkinson.

– För första gången kan vi generera hela talade meningar baserat på en individs hjärnaktivitet, säger Edward Chang, professor i neurologisk kirurgi på University of California San Francisco.

Teknologin kan komma förvandla liven för de som förlitar sig på extremt långsamma kommunikationsmetoder vilket omöjliggör en normal konversation. Med talsyntes, som den framlidne Stephen Hawking använde, är man tvungen att bokstavera ord med en bokstav i taget genom ögon- eller ansiktsmuskelrörelser. De låter en person säga omkring åtta ord i minuten jämfört med naturligt tal som snittar på 100-150 per minut.

Tidigare försök att åstadkomma samma sak har inte lyckats särskilt väl men i detta fall har man tänkt annorlunda. Forskargruppen riktade in sig på hjärnområdena som skickar de instruktioner som behövs för att samordna sekvensen av rörelser i tungan, läpparna, käken och halsen under tal.

– Vi resonerade som så att om dessa talcentrum i hjärnan förmedlar rörelser snarare än ljud, bör vi försöka göra detsamma när de avkodar dessa signaler, säger Gopala Anumanchipalli, talforskare vid UCSF.