Könsstympning av nyfödda pojkar, så kallad manlig omskärelse, där delar av penis skärs bort, ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Det tror forskare som också menar att det kan vara en förklaring till varför den sortens dödsfall är vanligare bland pojkar än flickor.

Enligt en färsk studie gjord av forskare i Storbritannien är det den stress, smärta och fasthållning på ett operationsbord som spädbarnet utsätts för i samband med ingreppet som utgör en riskfaktor. Tusentals spädbarn dör varje år i västvärlden i så kallad plötslig spädbarnsdöd och drabbar könen ojämnt.

Forskarna skriver att manlig omskärelse/könsstympning är det mest utbredda onödiga kirurgiska ingreppet i världen och utgör en avgörande risk för plötslig spädbarnsdöd. Ingreppet medför också andra medicinska risker för bland annat infektioner och blodförgiftning.

Ingreppet görs av religiösa och kulturella skäl, främst bland muslimer och judar. I Sverige är det förbjudet i lag att utföra sådana ingrepp på flickor samtidigt som det finns en lag som tvärtom tillåter att de görs på pojkar.

Många menar att detta är inkonsekvent och könsdiskriminerande samt att alla barn borde skyddas i sin fysiska integritet från icke-medicinska vidskepligt motiverade övergrepp. Från religiöst håll motsätter man sig ett förbud med hänvisning till religionsfriheten.

Det argumentet köps dock inte av kritiker hänvisar till att omskärelse tvärtom är ett övergrepp mot barnets religionsfrihet samt att om det har varit möjligt att förbjuda för flickor så går det också att göra detsamma för pojkar.

Förbudsmotståndarna anför som argument också att ett förbud skulle leda till en ökning av omskärelser med så kallad ”köksbordskirurgi”. Detta eftersom många invandrarföräldrar sätter sina religiösa och kulturella påbud högre än svensk lagstiftning och att det skulle leda till att de nyfödda pojkarna utsätts för ännu större risker än när stympningen görs professionellt inom vården.