En ny studie bekräftar att män och kvinnor har annorlunda hjärnor och pekar på att dessa skillnader börjar redan i livmodern.

Slutsatsen är kontroversiell i tider när många tyckare hävdar att miljön och social påverkan är en viktigare faktor för de distinkta sätt som män och kvinnor tänker på. Men forskare vid Langone-universitetet i New York säger att de skalat ner det hela till biologiska rötter efter att de utfört hjärnscanning på mer än 100 foster i livmodern, enligt the Sun.

Författaren till studien, professor Moriah Thomason, sa att hon inte var förvånad över resultaten.

– De finns många skillnaden i hur hjärnan organiseras mellan manliga och kvinnliga foster. Det är vad jag förväntade mig, berättade hon för the Times.

Stora skillnader i anslutningarna
Hennes forskargrupp utredde hur anslutningarna i växande pojkar och flickor skiljdes sig åt genom hjärnscanning av 118 foster under andra halvan av graviditeten.

En av de stora skillnaderna var i anslutningarna mellan avlägsna delar av hjärnan. Flickorna producerade mer neuroner med lång räckvidd medan de mognade i livmodern. Det var svårt att säga hur detta förändrar sättet kvinnor tänker på medan skillnaderna i pojkarnas hjärnor var lättare att avkoda.

Deras anslutningar visade sig vara mer förändringsvara än flickornas. Detta kan förklara varför men är mer ”sårbara” än kvinnor, enligt Thomason.

– Män är mer mottagliga för miljömässiga influenser än kvinnliga spädbarn, sa hon. Om det stämmer kan det delvis förklara att män är mer sårbara och programmerbara.

Kvinnors hjärnor ”yngre” än mäns
De nya rönen sätter igång debatten om mänliga och kvinnliga hjärnor. Vissa forskare menar att skillnaderna mest är skapade av sociala faktorer medan andra menar att vi är födda med dem. Professor Gina Rippon, forskare vid Aston University, hävdar att forskningen inte bevisar att hjärnskillnaderna början i livmodern.

Hon menade att ”jakten på skillnader”-agendan ledde författarna att dra ogrundade slutsatser.

En annan nylig studie menade att kvinnors hjärnor är fyra år yngre än mäns generellt sett. Det hade att göra med att män går in i vuxenlivet cirka tre år senare än kvinnor, vilket varar resten av livet.

– Jag tror detta kan vara anledningen till att kvinnor inte upplever lika mycket kognitiv nedgång på äldre dar eftersom deras hjärnor i praktiken är yngre. Vi jobbar på en studie för att bekräfta detta, sa dr Manu Goyal från Washington University School of Medicine.