I veckan avslöjade British Medical Journal (BMJ) att omfattande forskningsfusk sannolikt bedrivits under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Nu kräver läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas.

BMJ:s huvudvittne är Brook Jackson, tidigare regionchef för Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier. Enligt hennes vittnesmål blev personalen som utförde kvalitetskontroller överväldigad av mängden brister de upptäckte.

Bland annat vittnar hon om att företaget förfalskade data, anställde okvalificerad personal och fördröjde rapporteringen av biverkningar i fas-III-studien. Dessutom avblindades patienter. Detta innebär att patienterna informeras om vilken behandling de utsattes för, något som kan påverka hur de upplever vaccinets effekter.

LÄS ÄVEN: Var tredje med nedsatt immunförsvar bildar inga antikroppar efter vaccinering

Rapporterade brister – fick sparken samma dag

Jackson påpekade bristerna för Ventavia vid ett flertal tillfällen och skickade i slutet av september ett klagomål till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten). Hon fick sparken senare samma dag.

För att styrka sin kritik har Jackson försett BMJ med mängder av interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ har även intervjuat andra tidigare anställda på Ventavia.

Trots Jacksons larm till FDA valde myndigheten att aldrig göra någon granskning av verksamheten där Brook Jackson arbetat. Faktum är att myndigheten väldigt sällan granskar kliniska studier.

I augusti 2021 publicerade FDA en sammanfattning av antalet granskningar av Pfizers covidvaccinstudier. Totalt hade endast nio av 153 studieplatser granskats, vilket motsvarar sex procent av studiens forskningscentra.

LÄS ÄVEN: Regeringen lägger 40 miljoner på att söka upp ovaccinerade – ”Alla ska vaccineras”

”Förtroendet för vaccinet är borta”

Nu kräver Läkaruppropet – en grupp svenska läkare, forskare och immunologer – att Pfizers covidvaccin pausas. De menar att förtroendet för vaccinet är borta. De påpekar även att omfattningen rapporterade misstänkta biverkningar är gigantisk.

Fram till 20 september 2021 hade 76 295 misstänkta biverkningar gällande coronavaccinerna uppdagats i Sverige, varav cirka 6 017 bedömts vara allvarliga.

Detta kan jämföras med att det under hela det föregående året sammanlagt inkom 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga nära 25 000 läkemedel som används i Sverige, skriver Läkartidningen.

Misstänkta biverkningar är således mer än 10 gånger vanligare förekommande bland covidvaccinen än bland alla andra läkemedel tillsammans.

Negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet

Mest oroande uppges antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation vara, men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet har rapporterats. Barn uppges vara mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna.

Att den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt är droppen som fått bägaren att rinna över, anser forskarna. Studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, menar man.

I kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar samt att vaccinens effekt redan efter några månader kraftigt avklingar anser Läkaruppropet att covidvaccineringen i Sverige måste pausas till dess att en pålitlig riskanalys utförs.