Efter att EU-domstolen prövat försäljning av snus i andra medlemsländer utöver Sverige blir det ett fortsatt förbud och en tredje prövning är inte aktuell i dagsläget.

Trots att snus är avsevärt mindre farligt än cigaretter, och innehåller långt mindre skadliga ämnen, motiverar domstolen upprätthållandet av förbudet med att vill ”förhindra att en beroendeframkallande produkt med skadliga hälsoeffekter införs i unionen”.

Ytterligare ett argument man använder sig av är att snus skulle vara en attraktiv tobaksprodukt för ungdomar. Därmed fortsätter snusförbudet i samtliga EU-länder utom Sverige, som sedan inträdet har ett undantag.

Patrik Hildingsson, kommunikationsdirektör på Swedish Match, säger till Sveriges radio att man inte har beaktat nya vetenskapliga rön.

– Nej, man gör det enkelt för sig. Man går inte in i sakförhållandena, man går inte in i vetenskapen. Man bara konstaterar att det är upp till lagstiftaren att bestämma, man får göra lite som man vill om man ska uttrycka det på ren svenska.