De senaste fem åren har över 2 000 erfarna poliser sagt upp sig och bytt karriär. Bara förra året valde 400 att lämna polisyrket i förtid – och trenden fortsätter. Det visar uppgifter som statstelevisionen tagit del av.

Regeringen har lovat 10 000 nya polisanställda till 2024. Målet framstår som avlägset i skenet av att endast ett hundratal fler har kunnat rekryteras de senaste tio åren, något som i praktiken innebär en lägre polistäthet då Sveriges befolkning under samma period ökat kraftigt, främst på grund av hög invandring.

Parallellt med att man har problem med att fylla utbildningsplatserna på polishögskolan minskar också antalet poliser genom att många väljer att lämna yrket, som man i skenet av brottsutvecklingen och underbemanningen upplever som alltför påfrestande och underbetalt. Illa genomförda omorganisationer av polismyndigheten har också bidragit till avhoppen.

Har inte lyckats vända trenden

Trots löften från regeringen och bred enighet i riksdagen om att den rådande utvecklingen måste vändas fortsätter polistätheten att sjunka. Under 2019 sade 400 poliser upp sig, året innan 450 stycken, och de senaste fem åren har sammantaget över 2 000 poliser lämnat yrket – pensionsavgångar oräknat.

Lena Nitz, som är ordförande för Polisförbundet, uppger låga löner som huvudorsak men poliser som beslutat lämna kåren har också vittnat om en rad andra skäl till beslutet. Enligt Nitz är bemanningen så låg att polisen inte längre klarar att utföra sitt uppdrag.

Nyrekryteringen går trögt, trots i vissa avseenden sänkta antagningskrav till polisutbildningen. Myndigheten har i stället prövat att rekrytera civila till vakanta tjänster som brottsutredare, personer som man låtit gå en snabbkurs.

Trögt att locka tillbaka poliser som lämnat

Man försöker också locka tillbaka poliser som tidigare sagt upp sig eller gått i pension. Men det går trögt – i polisområde Sörmland har man exempelvis endast lyckats återrekrytera fem poliser och i hela landet rör det sig om cirka 150 stycken.

Merparten av de personer som ska fylla vakanserna efter avhoppen är dock nyutbildade, något som medför att kompetensen hos kåren sjunker.

– Det ökade tillskottet från polishögskolorna som kommer vara huvuddelen. Men det är klart att det inte går att ersätta någon som arbetat som polis i 35 år med någon som jobbat i tre veckor, förklarar Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna och Strängnäs, ett av de distrikt där man försöker locka tillbaka poliser som hoppat av yrket.

Nationella samordnaren ändå optimistisk

Mattias Dejke, som är nationell samordnare på Polismyndigheten, är de dystra siffrorna till trots optimistisk om att politikerlöftet om 10 000 fler polisanställda till 2024 ska kunna uppnås.

– Vi kommer nå dit. Vi arbetar aktivt med att stärka oss som arbetsgivare och utveckla våra arbetsvillkor, uppger han till SVT.