Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för juni visar att den totala arbetslösheten fortsätter att sjunka något, i huvudsak beroende på högkonjunkturen. Det är också vad myndigheten väljer att rubriksätta sin kommuniké med. Den mer alarmerande uppgiften är emellertid att det stora gapet i arbetslösheten mellan svenskar och invandrare består.

I maj var arbetslösheten totalt 6,8 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan. Den har alltså minskat med några tiondelar av en procent. Detta gäller för både inrikes och utrikes födda.

Annika Sundén, som är analyschef på Arbetsförmedlingen, är tydlig med att den något lägre arbetslösheten är konjunkturrelaterad.

– Vi har en mycket stark arbetsmarknad med en stor efterfrågan på arbetskraft i många branscher.

Skillnaderna i arbetslöshet mellan svenskar och invandrare konstaterar man dock är fortsatt stora, rentav ökande. Bland inrikes födda är arbetslösheten 3,5 procent, jämfört med 20,2 procent för utrikes födda.

Siffrorna återspeglar emellertid inte fullt ut den verkliga effekt på sysselsättningen som den förda invandringspolitiken fått.

I gruppen utrikes födda ingår även medborgare i de nordiska länderna, Västeuropa, USA. Japan osv som uppvisar mycket låga arbetslöshetssiffror och därför bidrar till att ”snygga till” den totala siffran för utrikes födda.

På motsvarande sätt döljer sig i gruppen inrikes födda en stor grupp andra generationens asylinvandrare där arbetslösheten är hög, vilket bidrar till att öka totalsiffran för inrikes födda.

Arbetslösheten bland svenskar är i realiteten således lägre än 3,5 procent och bland invandrare i realiteten högre än 20,2 procent och det verkliga sysselsättningsgapet således större.

Omständigheten att invandrare i större utsträckning än svenskar är föremål för arbetsmarknadsåtgärder och subventionerade anställningsformer bidrar också till att få sysselsättningsgapet att se mindre alarmerande ut. Vissa anställningsformer, såsom instegsjobb där skattebetalarna står för 80 procent av lönen, riktar sig enbart till invandrare.

För vissa asylrelaterade grupper avviker arbetslösheten markant från totalsiffran för utrikes födda. För somalier gäller exempelvis det omvända sysselsättningsförhållandet. I denna grupp är det inte 20 procent som är arbetslösa och 80 procent som har jobb, utan tvärtom 80 procent som är arbetslösa och 20 procent som har någon form av sysselsättning.