I februari i år beslöt Skurups kommunfullmäktige att så kallade ensamkommande flyktingbarn som ljugit om sin ålder skulle polisanmälas för bidragsbrott. Samtliga 17 ärenden lades senare ned med hänvisning till juridiska teknikaliteter. Nu utreds i stället kommunfullmäktige för brott efter polisanmälan om falsk angivelse från vänstertidningen Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala.

LÄS MER: Överåriga ’ensamkommande’ som anmälts för bidragsfusk slipper åtal

Det var efter en motion från SD som vann gehör hos en majoritet i fullmäktige som polisanmälan om bidragsbrott lämnades in mot 17 av de ’ensamkommande’ som erhållit bidrag och skattefinansierat boende på HVB-hem som de inte hade rätt till eftersom de i själva verket var vuxna, vilket medicinska åldersbestämningar kunde slå fast.

LÄS MER: Vänsterpartiet hjälper ’ensamkommande’ polisanmäla SD-politiker

Den åklagare som tilldelades ärenden beslöt dock att kollektivt lägga ned dem. Detta med hänvisning till att de ’ensamkommande’ inte personligen fått pengarna, utan att dessa i stället hade gått till HVB-hemmen. Även om de unga männen ljugit om sin ålder och på så sätt kommit i åtnjutande av bidrag som de inte var berättigade till så kunde det enligt åklagaren inte rubriceras som bidragsbrott.

LÄS MER: Kommun polisanmäler 17 stycken ’ensamkommande’ för att ha ljugit om åldern

Nu har saken tagit en ny vändning efter att bland annat den vänsterradikala tidningen Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala polisanmält politikerna i Skurups kommunfullmäktige för falsk angivelse. I motsats till kommunpolitikerna har Jokkala fått gehör för sin anmälan hos åklagaren.

Jokkala anför i sin anmälan det som åklagare tidigare hänvisat till när ärendena lades ned, dvs att inga bidrag betalats ut direkt till de ’ensamkommande’ och att det därför inte kan vara fråga om bidragsbrott.

LÄS ÄVEN: Chefredaktören Toivo Jokkala svarar på Samhällsnytts frågor: ”Vad tror du ditt jävla proktos???”

Jokkala hävdar också att de ’ensamkommande’ ska betraktas som minderåriga när bidragen erhölls eftersom de åldrar som då gällde var de lägre som de själva uppgett. Att dessa åldrar senare visade sig vara felaktiga spelar ingen roll menar Jokkala och kammaråklagare Stefan Waern som beslutat driva ärendet vidare.

Tidigare har även några barnläkare anmält politikerna i Skurups kommunfullmäktige till Barnombudsmannen för att de polisanmält de överåriga barnen.