Sju franska medborgare ställdes nyligen inför rätta i Irak, samtliga åtalade för att ha anslutit sig till Islamiska staten. Samtliga erkände också att de utfört olika slags uppgifter för terrorgruppen. Domen för alla sju blev densamma – hängning.

Medan man i länder som Sverige debatterar hur man ska behandla återvändande medborgare som deltagit i Islamiska statens grymheter, har man i Frankrike antagit en mer direkt lösning på problematiken.

De sju åtalade påstod sig ha arbetat som skatteindrivare, arabisklärare, militärtränare, kycklingförsäljare, sjukskötare eller soldat. Ifall det fanns bevis på att någon av dem begått ett våldsamt brott presenterades det aldrig och nästan alla hade inte haft kontakt med en advokat tills de eskorterades in i rättssalen. Under fyra dagar dömdes samtliga till döden.

– Domen blir döden, vare sig de stridit eller inte, sa domare Ahmed Mohamed Ali.

De franska medborgarna är sju bland omkring 4 000 medborgare i 80 olika länder som tillfångatagits i Syrien och Irak och nu utgör ett internationellt dilemma då respektive land inte vill ta tillbaka dem.

Inte välkomna tillbaka
Enligt den franske utrikesministern Jean-Yves Le Drian finns det omkring 450 franska medborgare med IS-kopplingar i lägren i nordöstra Syrien. Med terrorattackerna i Frankrike färskt i minnet visar opinionsmätningar att franska folket inte vill ha hem dessa, även om de skulle sättas i förvar och åtalas.

Ett problem är ibland att det inte finns tillräckligt med bevis för att fälla dem i fransk domstol. Så trots att man har som tradition att inte utlämna utlänningar till länder som använder tortyr och dödsstraffet, har man i detta fall resonerat annorlunda. Kritiker menar att förfarandet är felaktigt då det irakiska rättsväsendet är bristfälligt på ett flertal punkter.

Samma straff för alla
Enligt de irakiska antiterrorlagarna är medlemskap i en terrorgrupp kriminellt, vilket gör att IS-kocken får samma straff som bombmakaren – livstids fängelse eller döden.

Under 2018 och de fyra första månaderna i år åtalades 514 misstänkta IS-terrorister med utländska medborgarskap.