Företaget Astar har sedan 2014 anlitats av Malmö stad för att bedriva SFI-utbildning för migranter. Trots att det redan för tre år sedan upptäcktes att företaget fuskat fick miljonrullningen av skattebetalarnas pengar till verksamheten fortsätta.

Närmare 100 miljoner kronor har Malmö stad betalat ut till Astar. Företaget är bara ett av tolv i koncernen Thoréngruppen. Eftersom kontrollerna varit bristfälliga är det ingen som vet om och i vilken omfattning fusk förekommer även hos andra SFI-företag.

Konkret handlar det om att Astar tagit betalt för lärartjänster som inte existerat men till Malmö stad ljugit om att man anställt. Företaget har också osant uppgett att anställda lärare varit behöriga trots att behörighet saknats. Detta trots att kravet på behöriga lärare redan från början är lågt satt, endast två av tre SFI-lärare behöver vara behöriga.

Astars verksamhet har nu sent om sider stoppats, inga ytterligare migranter skickas till företaget för att lära sig svenska. Malmö stad har också (för ytterligare skattepengar) kopplat in jurister och eventuellt kommer rättsliga åtgärder vidtas och krav på återbetalning att utbetalda pengar riktas mot Astar.

Moderbolaget i koncernen, Thoréngruppen, uppger sig inte ha känt till fusket och har såvitt Samhällsnytt erfar varit de som upptäckt fusket, sparkat Astars tidigare styrelse och själva klivit in och tagit över företaget. Det är oklart vilka personer i Astar som legat bakom upplägget att lura Malmös skattebetalare på pengar.

Redan 2015 upptäcktes att Astar bedrivit SFI-verksamhet utan att uppfylla kraven på antal lärare och andel behöriga lärare. Men i stället för att åtgärda bristerna valde företaget att skicka förfalskade personallistor till Malmö stad.

Varje månad i tre år har falska personallistor skickats in. På kommunen har man, trots tidigare indikationer om att företaget misskött sig, inte brytt sig om att kontrollera att listorna varit korrekta.

Juan-Tadeo Espitia (S), som är ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden urskuldar sig i ett uttalande till Sydsvenskan (2018-03-11) med att inget i de rapporter man fick från Astar tydde på att något inte skulle stå rätt till. Om inte Astars ägare Thoréngruppen själva upptäckt fusket skulle detta ha kunnat fortsätta i ytterligare flera år.

Espitia erkänner att han inte har en aning om huruvida liknande eller andra former av fusk förekommer i verksamheten hos de andra SFI-entreprenörer som Malmö stad anlitar, men uppger att förvaltningen nu fått i uppdrag att undersöka detta ”jättenoga”.