Enligt en ny rapport planerar nästan halva poliskåren aktivt för ett liv utanför yrket. Den enskilt viktigaste åtgärden man samtidigt pekar ut för att få fler att stanna är högre lön.

Rapporten baseras på två Novus-undersökningar där Polisförbundets medlemmar svarat på frågor om bland annat arbetsbelastning, syn på lön och yrkets attraktivitet.

Sju av tio uppger att deras avdelning sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att klara de angivna kraven och fyra av tio har planer på att lämna yrket. Situationen var dock ännu värre 2017 då motsvarande andel var sex av tio.

En stor del menar att det är viktigt med fler poliser och bättre arbetstider men viktigast av allt är en bättre lön, vilket 54 procent pekar ut som den viktigaste åtgärden för att få fler att stanna kvar i yrket.

– Ökningen måste fortsätta till dess att polisyrket blir så attraktivt att man kan behålla de poliser man har, att man kan få tillbaka dem som slutat och att man kan fylla på platserna på polisutbildningen, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Låg lön

Trots att förbundet förhandlade fram en löneökning på drygt 15 procent under tre års tid är medelgrundlönen för poliser flera tusen kronor lägre än för andra statligt anställda.

Efterlyser åtgärder

För att göra polisyrket mer attraktivt vill Polisförbundet genomföra följande punkter:

– satsningen på fler poliser fortsätter så att Polismyndigheten får den kapacitet som krävs

– att satsningarna på polislöner fortsätter fram till att de står i ”paritet med yrkets komplexitet och ansvar”

– att ”yrkeserfarenhet och yrkesskicklighet premieras” och att lönen anpassas till arbetsuppgifternas svårighet

– att poliser får fortlöpande kompetensutveckling i form av fortbildning och utvecklings- och karriärmöjligheter

– och att polisutbildningen utvecklas och uppgraderas till en treårig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng med tillhörande yrkesexamen