Regeringen har beslutet att förlänga gränskontrollerna till och med den 11 november.

Gränskontrollerna infördes den 12 november 2015 och tidigare slutdatum var satt till den 12 maj i år men nu förlängs de alltså i ytterligare sex månader.

Regeringen hänvisar till ett fortsatt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten samt bristerna i EU:s yttre gränser ”vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister och andra brottslingar att resa in i Schengenområdet”.

Vidare heter det att kontrollens lokalisering, omfattning och utformning ska anpassas till ”vad som är nödvändigt med hänsyn till allmän ordning och inre säkerhet”.