Aktivisten Greta Thunberg har anslutit sig till pågående demonstrationer MOT vindkraft i Norge. Det är Norska samers riksförbund som protesterar mot att stora vindkraftsparker byggts i renbetesland utanför Trondheim.

Sedan i torsdags förra veckan blockerar unga samiska aktivister olje- och energidepartementets lokaler i Oslo. De protesterar mot ”Fosen Vind” – ett av Europas största vindkraftsprojekt som byggts norr och söder om Trondheim i Norge.

Drygt 200 vindkraftverk med rotordiametrar på upp till 136 meter har från 2016 och framåt rests i det kustnära landskapet. De har en sammanlagd effekt på över tusen megawatt.

Fosen vind

Samer protesterar

Samer som bedriver renskötsel på Fosen, som halvön norr om Trondheim kallas, har hela tiden motsatt sig vindkraftsbygget. De har drivit frågan hela vägen till Norges högsta domstol som i oktober 2021 gav dem rätt.

Enligt HD-domen kränker vindkraftverken samernas mänskliga rättigheter. Den ”gröna omställning” som norska staten genom statsägda Fosen Vind pekat på som motiv till vindkraftsprojektet ansåg inte domstolen vara ett tillräckligt tungt vägande skäl för att inskränka samernas möjligheter att bedriva renbete på Fosen.

När domen avkunnades var kraftverken emellertid redan byggda. Och norska staten har låtit dem stå kvar, något som mött växande protester från Norges samer. Under helgen fick demonstranterna sällskap av Greta Thunberg som nu även hon kräver att vindsnurrorna tas bort.

Instagram