Man nämner specifikt Youtube där man menar att detta skulle vara ett växande problem. Religion är bara ett av flera områden som omfattas av förslaget.

Upp till sex års fängelse föreslås för att på internet främja vad man kallar ”fientlighet” mot personer med en ”skyddad egenskap” som ras, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning, religion eller tro, graviditet och moderskap samt könsförändring.

De hårdaste straffen kommer utdelas till dem som bedöms inneha en ”förtroendeposition, auktoritet eller inflytande som missbrukar sin ställning för att uppvigla till hat”.

Straffen kommer också bli hårdare för dem som är medlemmar av, eller kan kopplas till, en grupp som främjar fientlighet baserat på ras eller religion.

Förslaget kommer från The Sentencing Council for England and Wales där man anser att användandet av sociala medier för att uppvigla till hat är ett växande problem, detta trots att antalet åtal ligger på en relativt låg nivå.